Trang Chủ Lớp 10 Đề thi học kì 1 lớp 10

Chia sẻ đề thi Sở GD Bạc Liêu cuối học kì I môn Văn lớp 10 năm 2018: Trình bày suy nghĩ về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ

Hãy hóa thân thành nhân vật Tấm (trong truyện cổ tích Tấm Cám) để kể lại câu chuyện cuộc đời nhân vật này từ khi bị mẹ con Cám giết đến khi được vua truyển cho quân hầu đưa kiệu rước về cung … trong Chia sẻ đề thi Sở GD Bạc Liêu cuối học kì I môn Văn lớp 10 năm học 2019

I.ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)

Đọc văn bản sau:

Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.

Ngày nào em bé cỏn con
Bây giờ em đã lớn khôn thế này.
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Nghĩ sao cho bõ nhưng ngày ước ao.

(Dẫn theo Mã Giang Lân – Tục ngữ, ca dao Việt Nam, NXB Văn học, 2003, tr.158)

Thực hiện các yêu cầu:

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 1 (0,5 điểm). Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên.

Câu 2 (0,5 điểm). Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong câu:

“Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”.

Câu 3 (1,0 điểm). Theo anh/chị, điều được nói đến trong câu “Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy” là gì?

Advertisements (Quảng cáo)

Câu 4 (1,0 điểm). Từ văn bản trên, anh/chị nhận thấy bản thân cần phải làm gì để giữ tròn đạo hiếu?
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)

Câu 1 (2,0 điểm) Từ nội dung văn bản phần Đọc hiểu, anh/chị hãy viết đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ.

Câu 2 (5,0 điểm) Hãy hóa thân thành nhân vật Tấm (trong truyện cổ tíchTấm Cám) để kể lại câu chuyện cuộc đời nhân vật này từ khi bị mẹ con Cám giết đến khi được vua truyển cho quân hầu đưa kiệu rước về cung.

Advertisements (Quảng cáo)