Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Chia sẻ đề thi kì 1 môn Văn lớp 8 năm 2019 – 2020 TX Hồng Ngự: Viết bài văn giới thiệu về một đồ dùng mà em yêu thích (đồ dùng học tập và đồ dùng sinh hoạt)

CHIA SẺ

Hình ảnh trên có liên quan đến một văn bản mà em đã học trong chương trình ngữ văn 8, tập 1. Tên văn bản ấy là gì? Văn bản vừa nêu tên đã cập nhật nội dung bức thiết đối với đời sống, đó là loại văn bản gì? trong đề kiểm tra học kì 1 năm học 2019 – 2020 môn ngữ văn lớp 8 của phòng giáo dục thị xã Hồng Ngự.

Câu 1: (2 điểm)

Quan sát hình ảnh sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

Nguồn ảnh được trích từ “Ngày thế giới không thuốc lá 31 – 5 – 2019:” Thuốc lá và các bệnh về phổi” theo

dientu@hanoimoi.com.vn, ngày 25 – 5 – 2019

a, Hình ảnh trên có liên quan đến một văn bản mà em đã học xong trong chương trình Ngữ Văn 8, tập 1. Tên văn bản ấy là gì? Văn bản vừa nêu tên đã cập nhật nội dung bức thiết đối với đời sống, đó là loại văn bản gì?

b, Dựa vào kiến thức đã học trong văn bản vừa xác định, em hiểu thế nào về dòng chữ trong bức ảnh: “Hãy chọn sức khỏe đừng chọn thuốc lá”? Trình bày ngắn gọn

Câu 2: (2 điểm)

a, Xác định tình thái từ trong các câu sau đây

– Mẹ đi làm rồi à?

(Ngữ Văn 8, tập 1 trang 80)

– Bạn giúp mình một tay nhé!

(Ngữ Văn 8, tập 1 trang 80)

b, Xác định biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau và cho biết tác dụng của chúng

Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!

Mùa thu đang đẹp nắng xanh trời

Câu 3: (6 điểm)

Viết bài văn giới thiệu về một đồ dùng mà em yêu thích (đồ dùng học tập và đồ dùng sinh hoạt)