Trang Chủ Lớp 9 Bài tập SGK lớp 9

Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật(Bài 1,2,3,4 trang 124,125 Sinh lớp 9)

CHIA SẺ

Bài 42 chương 1- Giải bài 1, 2 trang 124; bài 3, 4 trang 125 : Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật.

Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật, làm thay đổi những đặc điểm hình thái, sinh lí của thực vật. Mỗi loại cây thích nghi với điều kiện chiếu sáng khác nhau. Có nhóm cây ưa sáng và nhóm cây ưa bóng. Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống động vật, tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển trong không gian. Ánh sáng là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật. Có nhóm động vật ưa sáng và nhóm động vật ưa tối.

Bài 1: Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?

* Thực vật ưa sáng

– Lá có tầng cutin dày mô giậu phát triển nhiều lớp tế bào.

– Hoạt động sinh lí:

+ Cường độ quang hợp cao dưới điều kiện ánh sáng mạnh.

+  Cường độ hô hấp cao.

*Thực vật ưa bóng

 – Lá có mô giậu kém phát triển, ít lớp tế bào.

–  Có khả năng quang hợp ở ánh sáng yếu.

–  Cường độ hô hấp thấp hơn.


Bài 2: Hãy điền tiếp vào bảng 42.2

Hướng dẫn:


Bài 3: Dựa vào các câu hỏi và gợi ý dưới đây, hãy giải thích vì sao các cành phía dưới của cây sống trong rừng lại sớm bị rụng:
–   Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cành cây phía trên và cành cây phía dưới khác nhau như thế nào?

–   Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp của lá cây bị ảnh hưởng như thế nào?

Hướng dẫn: Cây mọc trong rừng có ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cành cây phía trên nhiều hơn cành cây phía dưới. Khi lá cây bị thiếu ánh sáng thì khả năng quang hợp của lá cây yếu, tạo được ít chất hữu cơ, lượng chất hữu cơ tích lũy không đủ bù lượng tiêu hao do hô hấp và kèm khả năng lấy nước kém nên cành phía dưới bị khô héo dần và sớm rụng.


Bài 4: Ánh sáng có ảnh hưởng tới động vật như thế nào?

Ánh sáng ảnh hưởng tới khả năng định hướng di chuyển trong không gian, là nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh trưởng và sinh sản của động vật.