Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi Văn lớp 8 học kì 1 năm 2019 TX Hồng Ngự: Viết bài văn giới thiệu về đồ dùng mà em yêu thích

Dựa vào kiến thức đã học trong văn bản vừa xác định, em hiểu thế nào về dòng chữ trong bức ảnh:”Hãy chọn sức khỏe đừng chọn thuốc lá”? … trong Đề thi Văn lớp 8 học kì 1 năm 2019 TX Hồng Ngự

Đề bài 

Câu 1: (2 đ) Quan sát hình sau và trả lời câu hỏi bên dưới:

Nguồn ảnh được trích từ “Ngày thế giới không thuốc lá 31-5-209: Thuốc lá và các bệnh về phổi” theo dientu@baomoi.com.vn ngày 25-5-2019.

a) Hình ảnh trên có liên quan đến một văn bản mà em đã học trong chương trình Ngữ Văn 8 tập 1. Tên văn bản ấy là gì? Văn bản trên đã cập nhật nội dung bức thiết đối với đời sống đó là loại văn bản gì?

b) Dựa vào kiến thức đã học trong văn bản vừa xác định, em hiểu thế nào về dòng chữ trong bức ảnh:”Hãy chọn sức khỏe đừng chọn thuốc lá”? (Trình bày ngắn gọn)

Câu 2(2 đ)

Advertisements (Quảng cáo)

a) Xác định tình thái từ trong các câu sau:

– Mẹ đi làm rồi à?

(Ngữ Văn 8 tập 1, trang 80)

– Bạn giúp mình một tay nhé!

Advertisements (Quảng cáo)

(Ngữ văn 8 tập 1, trang 81)

b) Xác định biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau và cho biết tác dụng của chúng?

Bác đã đi rồi sao, Bác ơi!

Mùa thu đang đẹp, nắng xanh trời.

Câu 3 (6đ) Viết bài văn giới thiệu về đồ dùng mà em yêu thích (đồ dùng học tập hoặc đồ dùng sinh hoạt)

Advertisements (Quảng cáo)