Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8 Đề thi Hóa học kì 1 lớp 8 tuyển chọn hay nhất...

Đề thi Hóa học kì 1 lớp 8 tuyển chọn hay nhất 2017: Lập công thức hóa học của hợp chất gồm Al(III) liên kết với Cl(I).

CHIA SẺ

Nhằm giúp các bạn học sinh hệ thống lại kiến thức môn học và làm quen với cách thức ra đề, Dethikiemtra.com xin giới thiệu đến các bạn: Thi học kỳ 1 môn Hóa lớp 8 năm học 2017 – 2018. 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017-2018

Môn: Hóa học – Lớp 8

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

I. Trắc nghiệm (2,0 đ). Chọn đáp án đúng nhất trong các phương án trả lời sau.

Câu 1. Các nguyên tử  của cùng một nguyên tố hóa học có cùng:

A. Số proton trong hạt nhân. B. Số nơtron
C. Số điện tử trong hạt nhân D. Khối lượng

Câu 2. Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng hóa học?

A. Nhôm nung nóng chảy để đúc xoong, nồi…

B. Than cần đập vừa nhỏ trước khi đưa vào bếp lò.

C. Cồn để trong lọ không kín bị bay hơi.

D. Trứng để lâu ngày sẽ bị thối.

Câu 3. Trong công thức hóa học của hiđrô sunfua (H2S) và khí sunfurơ (SO2), hóa trị của  lưu huỳnh lần lượt là:

A. I và II B. II và IV C. II và VI. D. IV và VI

Câu 4. Hỗn hợp khí gồm khí O2 và khí CO2 có tỉ khối đối với  khí Hiđrô là 19, thành phần % các khí trong hỗn hợp lần lượt là:

A. 60%; 40% B. 25%; 75% C. 50%; 50% D. 70%; 30%

 II. Tự luận (8,0 đ).

Câu 5.  Hoàn thành các phương trình hóa học sau:

?   +    O­2   →   Al2O3

Fe   +   ?    →  FeCl3

Na  +  H2O   →  NaOH   +  H2

?   +   HCl    →  ZnCl2   +   H2

CxHy   +  O2  →  CO2   + H2O    

Câu 6. Lập công thức hóa học của hợp chất gồm Al(III) liên kết với Cl(I). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng các nguyên tố trong hợp chất đó?

Câu 7.

a) Tính khối lượng, thể tích (ở đktc) và số phân tử CO2 có trong 0,5 mol khí CO2?

b) Đốt cháy hoàn toàn m gam chất X cần dùng 4,48 lít khí O2(đktc) thu được 2,24 lít CO2(đktc) và 3,6 gam H2 Viết sơ đồ phản ứng và tính khối lượng chất ban đầu đem đốt?

(Cho biết: C = 12, O = 16, S = 32, H = 1, Al = 27, Cl = 35,5)

——— HẾT ———

PHÒNG GD&ĐT

HƯỚNG DẪN CHẤM THI HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2016-2017

Môn: Hóa học – Lớp 8

I. Trắc nghiệm (2,0 điểm).

Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm

Câu 1 2 3 4
Đáp án A D B C

 II. Tự luận (8,0 điểm).

CHIA SẺ