Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 Đề kiểm tra kì 1 môn Sử lớp 8 năm 2015 có...

Đề kiểm tra kì 1 môn Sử lớp 8 năm 2015 có đáp án mới nhất

CHIA SẺ

Tham khảo đề  đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Hoa Lư. Thời gian làm bài 45 phút. Đề thi gồm 5 câu như sau:

Trường THCS Hoa Lư

Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Lịch Sử lớp 8

Thời gian làm bài 45 phút

1( 2.0 điểm): Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ở  các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ  cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

( 1.0 điểm): Trình bày những nguyên nhân  các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX trở thành đối tượng  xâm lược của thực dân phương Tây?

3 ( 3.0 điểm): Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917?  Cuộc cách mạng này tác động đến Việt Nam ra sao ?

4( 2.0 điểm): Vì sao sau cách mạng tháng 02 năm 1917, nước Nga có hai chính quyền song song tồn tại?

5 ( 2.0 điểm): Hoàn thành bảng so sánh vị trí các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ trong sản xuất công nghiệp thời điểm 1870, 1913 theo bảng sau?  ( điền trực tiếp vào bảng).

             Vị trí

 

 Năm

 

 

Thứ nhất

 

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

1870  

 

1913  

 


Đáp án và thang điểm đề kiểm tra học kì 1 môn Lịch Sử lớp 8 trường THCS Hoa Lư

1 (2,0 điểm)

Nêu đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc ở  các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ  cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?

– Anh được gọi là CNĐQ thực dân (0,5điểm)

– Pháp được gọi là CNĐQ cho vay lãi  (0,5điểm)

– Đức được gọi là chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến  (0,5điểm)

– Mĩ gọi là xứ sở của các ông vua công nghiệp  (0,5điểm)

Quảng cáo

Quảng cáo

2   (1,0 điểm)

– Đông Nam Á là một khu vực có vị trí địa lí quan trọng , giàu tài nguyên. (0,5 điểm)

– Chế độ PK lại đang lâm vào khủng hoảng, suy yếu nên không tránh khỏi bị các nước phương Tây  nhòm ngó, xâm lược. (0,5 điểm)

3 (3,0 điểm)

Trình bày ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10 Nga năm 1917? Cuộc cách mạng này tác động đến Việt Nam ra sao ?

+ Cách mạng tháng Mười đã làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga. Lần đầu tiên, những người lao động lên nắm chính quyền, xây dựng chế độ xã hội mới – chế độ XHCN trên một đất nước rộng lớn.   (1điểm)

+ Cách mạng tháng Mười đã dẫn đến những thay đổi to lớn trên thế giới, cổ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.   (1điểm)

*Tác động đến Việt Nam: (1điểm)

Bác Hồ đã được đọc Bản Luận cương của LêNin về vấn đề dân tộc và thuộc địa. Bác đã nhận thức đúng đắn về Cách mạng tháng Mười Nga, cho rằng cách mạng này là ánh sáng soi đường, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam tiến lên.

– Bác vận động toàn dân đi theo con đường đấu tranh của cách mạng tháng Mười.

Nhờ vậy dẫn dắt cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang ngày nay.

4 (2,0 điểm)

Vì sao sau cách mạng tháng 02 năm 1917, nước Nga có hai chính quyền song song tồn tại?

+ Trong lúc phong trào cách mạng diễn ra trong cả nước, các Xô viết đại biểu của công nhân, nông dân và binh lính được thành lập.  (1,0 điểm)

+ Cùng lúc, giai cấp tư sản lập ra Chính phủ lâm thời nhằm giành lại chính quyền từ các Xô viết. Đó là tình trạng hai chính quyền song song tồn tại với những đường lối chính trị khác nhau.  (1,0 điểm)

5 (2,0 điểm) 

Hoàn thành bảng so sánh vị trí các nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ trong sản xuất công nghiệp thời điểm 1870, 1913 theo bảng sau?  ( điền trực tiếp vào bảng).

Vị trí

 Năm

 

Thứ nhất

 

Thứ hai

 

Thứ ba

 

Thứ tư

 

1870 Anh

 

Pháp Đức
1913

 

Đức Anh Pháp

Quảng cáo

CHIA SẺ