Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đáp án và đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 8 môn Hóa có đáp án năm 2016

CHIA SẺ

Gửi tới các em Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Hóa lớp 8 năm học 2015 – 2016: Hãy trình bày phương pháp làm sạch muối ăn có lẫn tạp chất là cát.

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN: HÓA HỌC 8

Đề bài:

Bài 1: (2,0 điểm)

a) Đơn chất là gì? Cho 2 thí dụ về đơn chất?

b) Hợp chất là gì? Cho 2 thí dụ về hợp chất?

Bài 2: (3,0 điểm)

Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất có thành phần gồm:

a) Nguyên tố lưu huỳnh hóa trị VI và nguyên tố oxi.

b) Nguyên tố canxi hóa trị II và nhóm nguyên tử OH hóa trị I.

Bài 3: (1,5 điểm)

Quảng cáo

Hãy trình bày phương pháp làm sạch muối ăn có lẫn tạp chất là cát.

Bài 4: (2,5 điểm)

Một hợp chất có phân tử gồm 1 nguyên tử nguyên tố X liên kết với 2 nguyên tử nguyên tố oxi và nặng hơn phân tử hiđro 22 lần.

a) Tính phân tử khối của hợp chất.

b) Tính nguyên tử khối của nguyên tố X, cho biết tên và kí hiệu hóa học của nguyên tố X.

c) Tính hóa trị của X trong hợp chất trên.


Hướng dẫn chấm:

Bài

Câu

Nội dung

Điểm
Bài 1:

(2,0 điểm)

a) Phát biểu đúng định nghĩa đơn chất. 0,5
Lấy 2 thí dụ đúng về đơn chất. 0,5
b) Phát biểu đúng định nghĩa hợp chất. 0,5
Lấy 2 thí dụ đúng về hợp chất. 0,5
Bài 2:

(3,0 điểm)

a) Lập đúng công thức hóa học theo các bước đã học: (SO3). 1,0
Tính đúng phân tử khối: (80). 0,5
b) Lập đúng công thức hóa học theo các bước đã học: (Ca(OH)2). 1,0
Tính đúng phân tử khối: (74). 0,5
Bài 3:

(1,5 điểm)

Bước 1: Hòa tan hỗn hợp gồm muối ăn và cát vào nước. 0,5
Bước 2: Lọc nước muối  qua giấy lọc. 0,5
Bước 3: Cô cạn nước muối đã lọc. 0,5
Bài 4:

(2,5 điểm)

a) Tính đúng phân tử khối của hợp chất: (44) 0,5
b) Tính đúng nguyên tử khối của nguyên tố X: (12) 0,5
Nêu tên đúng: (Cac bon) 0,5
Viết đúng kí hiệu hóa học của nguyên tố X: (C) 0,5
c) Tính đúng hóa trị của Cacbon trong hợp chất trên theo các bước đã học: (IV) 0,5

(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)