Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 8 chương 1 Cơ học: Thế nào là hai lực cân bằng?

CHIA SẺ
Thế nào là hai lực cân bằng? Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là các lực nào? … trong Kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 8 chương 1 Cơ học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Thế nào là hai lực cân bằng? Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là các lực nào?

2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống:

a) Khi thả vật rơi, do sức……………….vận tốc của vật

b) Khi quả bóng lăn vào bãi cát, do………………….của cát nên vận tốc của bóng bị…………………

3. Một bạn học sinh đi xe đạp từ nhà đến trường, có chiều dài quãng đường 600m. Biết rằng bạn đó đi trong 120m đầu tiên của quãng đường hết thời gian 13 giây, và đi hết quãng đường còn lại mất 180 giây. Em hãy tính:

a/ Vận tốc trung bình của bạn đó đi trên từng đoạn đường.

b/ Vận tốc trung bình của bạn đó đi trên cả quãng đường trên.


1. Hai lực cân bằng là hai lực cùng đặt vào một vật, cùng cường độ, có phương cùng trên một đường thẳng, có chiều ngược nhau.

+ Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang, các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là trọng lực P của Trái Đất tác dụng vào vật với phản lực N của mặt bàn.

2.

a)  ………hút Trái Đất………….tăng…..

b)  ……lực cản…………….giảm………..

3. a/ Vận tổc trung bình của bạn đó đi trên từng đoạn

+ Vận tốc trung bình của bạn đó đi trên đoạn thứ nhất dài 120m, hết thời gian 13 giây:

\({v_1} = \dfrac{{{S_1}}}{{{t_1}}} = \dfrac{{120}}{{13}} = 9,2\,m/s\)

+ Vận tốc của bạn đó đi trên đoạn còn lại, dài: \(600-120 = 480\,m\), hết thời gian 180 giây.

\({v_2} = \dfrac{{{S_2}}}{{{t_2}}} = \dfrac{{480}}{{180}} = 2,7\,m/s\)

b/ Tính vận tốc trung bình của bạn đó đi trên cả đoạn đường dài 600m:

\({v_{tb}} = \dfrac{{{S_1} + {S_2}}}{{{t_1} + {t_2}}} = \dfrac{{600}}{{13 + 180}} = 3,1\,m/s\)