Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút Vật lý lớp 8 chương 1: Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều, công thức tính vận tốc trung bình?

CHIA SẺ
Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều, công thức tính vận tốc trung bình?; Chọn các từ nhanh dần, chậm dần, đều điền vào chỗ trống cho phù hợp. Nếu trong những khoảng thời gian như nhau … trong Đề kiểm tra 15 phút Vật lý lớp 8 chương 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Thế nào là chuyển động đều, chuyển động không đều, công thức tính vận tốc trung bình.

2. Chọn các từ nhanh dần, chậm dần, đều điền vào chỗ trống cho phù hợp. Nếu trong những khoảng thời gian như nhau:

a) Vật đi được những quãng đường như nhau thì chuyển động của vật là chuyển động…………….

b) Vật đi được những quãng đường càng lúc càng dài thì chuyển động của vật là chuyển động………………

c) Vật đi được những quãng đường càng lúc càng nhỏ thì chuyển động của vật là chuyển động……………….

3.Một vận động viên đua xe đạp vô địch thế giới đã thực hiện cuộc đua vượt đèo với kết quả như sau:

Quãng đường từ A đến B: 45km trong 2 giờ 15 phút.

Quãng đường từ B đến C: 30km trong 24 phút.

Quãng đường từ C đến D: 10km trong \({1 \over 4}\)  giờ.

Hãy tính:

a) Vận tốc trung bình trong mỗi quãng đường.

b) Vận tốc trung bình trên cả quãng đường đua.


1. – Chuyển động đều là chuyển động mà độ lớn vận tốc không thay đổi theo thời gian.

– Chuyển động không đều là chuyển động mà độ lớn vận tốc thay đổi theo thời gian.

– Công thức: \(v_{tb}=\dfrac{s }{ t}\)

2. a) đều ; b) nhanh dần; c) chậm dần

3. Vận tốc trung bình trên quãng đường từ A đến B: \(v_1  = 5,56\) m/s.

Vận tốc trung bình trên quãng đường từ B đến C: \(v_2   = 20,83\) m/s.

Vận tốc trung bình trên quãng đường từ c đến D: \(v_3 = 11,11\) m/s.

Vận tốc trung bình trên cả quãng đường từ A đến D: \(v_{tb}  = 8,14\) m/s.