Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 8 học kì 1: Chức năng của huyết tương là gì?

CHIA SẺ
Chức năng của huyết tương là gì?; Khối máu đông trong sự đông máu bao gồm những gì? … trong Đề kiểm tra môn Sinh 15 phút lớp 8 học kì 1. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1.. (5đ) Hãy chọn phương án trả lời  đúng nhất:

1. Chức năng của huyết tương là

A. Tham gia vận chuyển các chất dinh dưỡng, hoocmôn, kháng thể và các chất khoáng.

B. Tham gia vận chuyển các chất thài

C. Tiêu hủy các chất thải, thừa do tế bào đưa ra.

D. Câu A và B đúng.

2. Khối máu đông trong sự đông máu bao gồm:

A. Huyết tương và các tế bào máu

B. Tơ máu và các tế bào máu

C. Tơ máu và hồng cầu

D. Bạch cầu và tơ máu.

3. Trong mỗi chu kì tim làm việc và nghỉ ngơi như sau:

A. Tâm nhĩ làm việc 0,1 giây, nghỉ 0,7 giây.

B. Tim nghỉ hoàn toàn là 0,4 giây.

C. Tâm thất làm việc 0,3 giây, nghi 0,5 giây.

D. Cả A. B và C.

4. Loại tế bào máu có sổ lượng nhiều nhất là:

A. Hồng cầu                B. Bạch cầu

C.Tiểu cầu                  D. Cả A, B và C.

5. Trong máu, thể tích của các tế máu chiếm tỉ lệ:

A. 65%                  B.35%

C.45%                   D. 55%

2.. (5 điểm) Ở ngườicó những nhóm máu nào? Vì sao khi truyền máu lại pliái thứ máu?


1.

1

2

3

4

5

D

B

D

A

C

2. Ở người, hệ nhóm máu ABO có 4 nhóm máu: A. B. AB và O.

Khi truyền máu phái thử máu vì : Nếu không thừ máu sẽ có thể xảy ra hiện tượng ngưng máu (do hồng cầu cua người cho bị kết dính trong huyết tưong người nhận), hoặc có thể nhận máu nhiễm các loại tác nhân gây bệnh đồng thời phải thừ máu để lựa chọn loại máu cho phù hợp.