Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 có đáp án – chương 9: Cơ quan phân tích thị giác gồm những bộ phận nào?

CHIA SẺ
Cơ quan phân tích thị giác gồm những bộ phận nào?; Cơ quan phân tích thị giác (ở thùy chẩm) có vai trò gì? … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh lớp 8 có đáp án – chương 9. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(5đ) Cơ quan phân tích thị giác (ở thùy chẩm) có vai trò gì?

2..(2đ) Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Cơ quan phân tích thị giác gồm những bộ phận nào?

A. Các tế bào thụ cảm nằm ở màng lưới

B. Dây thần kinh thị giác

C. Vùng thị giác ở thùy chẩm

D. Cả A, B và C

2. Vị trí của tế bào hình nón và chức năng của chúng là gì ?

A. Tập trung ở điểm vàng, trả lời kích thích

B. Ở màng lưới, tiếp nhận các kích thích của ánh sáng mạnh và màu sắc

C. Ở cầu mắt liên hệ với tế bào thần kinh thị giác

D. Cả A, B và C

3..(3đ) Hãy sắp xếp nguyên nhân các tật mắt (cột 2) tương ứng với từng tật (cột 1) và ghi kết quả vào cột 3.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

Cận thị

Viễn thị

Do cầu mắt dài bẩm sinh

Do thường xuyên đọc sách nơi thiếu ánh sáng

C. Do thuỷ tinh thể bị lão hoá mất khả năng điều tiết

D. Do không giữ vệ sinh khi đọc

1

2


1.. (5đ) Tuỳ thuộc tính chất của ánh sáng (có màu sắc hay không), cường độ chiếu sáng, khu vực tiếp nhận các kích thích (điểm vàng hay vùng ngoại vi), loại tế bào bị kích thích, xung truyển vế những điểm nhất định trên vỏ não trong vùng thị giác mà cho ta những cảm giác nhất định vể hình ảnh của cảnh vật xung quanh.

Thường muốn nhìn rõ một đối tượng cần quan sát, vật cần đủ sáng và phải hướng trục mắt về phía đối tượng (nhờ các cơ vận động mắt), đồng thời phải điều tiết độ phồng của thể thủy tinh để ảnh của vật rơi vào đúng điểm vàng trên màng lưới.

2..(2đ)

1

2

D

B

3..(3đ)

1

2

A, B, D

C