Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh chương 4 Hô hấp lớp 8 có đáp án: Nêu tác dụng của các biện pháp để hoàn thành bảng sau?

CHIA SẺ
Nêu tác dụng của các biện pháp để hoàn thành bảng sau; Hãy tìm các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3… để hoàn chỉnh các câu sau … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Sinh chương 4 Hô hấp lớp 8 có đáp án. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

Câu 1.(5đ) Nêu tác dụng của các biện pháp để hoàn thành bảng sau :

Biện pháp

Tác dụng

– Trồng nhiều cây xanh trên đường phố, công sở, trường học, bệnh viện và nơi ở.

– Điều hoà thành phần không khí

(chủ yếu là tỉ lệ O2 và CO2) theo hướng có lợi cho hô hấp.

–  Hạn chế việc sử dụng các thiết bị thải ra các khí dộc hại.

– Không hút thuốc lá.

– Xây dựng nơi làm việc và nơi ở có đủ nắng, gió, tránh ẩm thấp.

– Thường xuyên dọn vệ sinh.

– Không khạc nhổ bừa bãi.

– Nên đeo khẩu trang khi đi ngoài đường phố và khi dọn vệ sinh.

Câu 2.(5đ) Hãy tìm các từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống thay cho các số 1, 2, 3… để hoàn chỉnh các câu sau :

Hô hấp là quá trình không ngừng ….(l)… cho các tế bào của cơ thể và loại CO2 do các tế bào thải ra khỏi cơ thể. Quá trình hô hấp gồm sự thở, …(2)… và trao đổi khí ở tế bào.

Hệ hô hấp gồm các cơ quan ở đường dẫn khí và 2 lá phổi. Đường dẫn khí có chức năng : …(3)… và ra, làm ẩm và làm ấm ….(4)… và bảo vệ phổi. Phổi là nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài.


Câu 1. (5đ)

Biện pháp

Tác dụng

– Trồng nhiều cây xanh trên đường phố, công sở, trường học, bệnh viện và nơi ở.

– Điều hoà thành phần không khí (chủ yếu là tỉ lệ O2 và CO2) theo hướng có lợi cho hô hấp.

– Hạn chế việc sử dụng các thiết bị thải ra các khí độc hại.

– Không hút thuốc lá.

– Hạn chế ô nhiễm không khí do các chất khí độc (NOx, SOx, CO ,nicôtin,…..)

– Xây dựng nơi làm việc và nơi ở có đủ nắng, gió, tránh ẩm thấp.

-Thường xuyên dọn vệ sinh.

– Không khạc nhổ bừa bãi.

– Hạn chế ô nhiễm không khí do các vi sinh vật gây bệnh.

– Nên đeo khẩu trang khi đi ngoài đường phố và khi dọn vệ sinh.

– Hạn chế ô nhiễm không khí do bụi.

2..(5đ)

1. Cung cấp O2;       2. Trao đổi khí ở phổi;

3. Dẫn khí vào;        4. Không khí đi vào;