Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8 Đề cương ôn tập, kiểm tra môn Tin, Công nghệ học kì...

Đề cương ôn tập, kiểm tra môn Tin, Công nghệ học kì 1 lớp 8 2015

CHIA SẺ

Tham khảo Đề cương ôn tập, kiểm tra môn Tin học, Công nghệ học kì 1 lớp 8 năm học 2015 – 2016 của trường THCS Kim Đồng.

A. Đề cương ôn tập đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ  8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015-2016

MÔN: Công nghệ 8

1: Nêu khái niệm cắt kim loại bằng cưa tay? Nêu công dụng của dũa kim loại?  Để đảm bảo an toàn khi cưa, dũa kim loại em cần chú ý những điểm gì?

* Khái niệm cắt kim loại bằng cưa tay: Cắt kim loại bằng cưa tay là dùng lực tác động làm cho lưỡi cưa chuyển động qua lại để cắt vật liệu .

*  Để đảm bảo an toàn khi cưa, em cần chú ý những điểm:

– Kẹp vật vừa phải đủ chặt.

– Lưỡi cưa căng vừa phải không dùng cưa không có tay nắm hoặc tay nắm bị vỡ.

– Khi cưa gần đứt phải đẩy cưa nhẹ hơn và đỡ vật.

– Không dùng tay gat mạt cưa hoặc thổi vào mạch cưa.

* Công dụng của dũa kim loại: : Dùng để tạo độ nhẵn, phẳng trên các bề mặt nhỏ, khó làm được trên các máy công cụ.

* Để đảm bảo an toàn khi dũa, em cần chú ý những điểm:

– Bàn nguội phải chắc chắn, vật dũa phải được kẹp chặt.

– Không dùng dũa không có cán hoặc cán vỡ.

– Không thổi phoi, tránh phoi bắn vào mắt.

2: Thế nào là mối ghép cố định, mối ghép động? Cho ví dụ?

* Mối gép cố định là mối ghép mà các chi tiết được ghép không chuyển động tương đối với nhau.

* Ví dụ: Mối ghép bằng ren, then, chốt, đinh tán, hàn…

* Mối ghép mà các chi tiết được ghép có sự chuyển động tương đối với nhau được gọi là mối ghép động hay khớp động.

* Ví dụ: mối ghép bản lề, ổ trục, trục vít…

3: Điện năng có vai trò như thế nào trong sản xuất và đời sống? Nêu chức năng của nhà máy điện? Lập sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện, nhà máy thủy điện?

* Chức năng của nhà máy điện : Nhà máy điện có chức năng biến đổi các dạng năng lượng như nhiệt năng, thủy năng, năng lượng nguyên tử, năng lượng gió, năng lượng mặt trời …thành điện năng.

* Sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy thủy điện :so do tom tat quy trinh sx dien nang nha may thuy dien

* Vai trò của điện năng:

– Điện năng là nguồn động lực, nguồn năng lượng cho các máy, thiết bị…trong sản xuất và đời sống xã hội.

– Nhờ có điện năng, quá trình sản xuất được tự động hóa và cuộc sống con người có đầy đủ tiện nghi, văn minh hiện đại hơn.

* Sơ đồ tóm tắt quy trình sản xuất điện năng ở nhà máy nhiệt điện:so do tom tat quy trinh sx dien nang nha may nhiet dien

4: Nêu đặc điểm và ứng dụng của mối ghép bằng đinh tán, mối ghép bằng hàn?

* Đặc điểm và ứng dụng của mối ghép đinh tán:

– Đặc điểm : Mối ghép bằng đinh tán thường dùng khi:

+ Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn.

+ Mối ghép phải chịu nhiệt độ cao.

+ Mối ghép phải chịu lực lớn và chấn động mạnh…

– Ứng dụng : Trong kết cấu cầu, giàn cần trục, các dụng cụ sinh hoạt gia đình…

* Đặc điểm và ứng dụng của mối ghép bằng hàn:

– Đặc điểm: Mối ghép bằng hàn được hình thành trong thời gian rất ngắn, tiết kiệm được vật liệu và giảm giá thành, nhưng mối ghép hàn dễ bị nứt và giòn, chịu lực kém.

Quảng cáo

Quảng cáo

– Ứng dụng : Dùng để chế tạo ra các loại khung giàn, thùng chứa, khung xe đạp, xe máy…

5:

a.Viết công thức tính tỉ số truyền của bộ truyền động ăn khớp? Bộ truyền động đai?

 1. Đĩa xích (đĩa dẫn) của xe đạp có 40 răng, tỉ số truyền i là 2. Tính số răng của líp ( đĩa bị dẫn)? Cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?
 2. Hai bánh xe nối với nhau bởi một dây đai. Bánh bị dẫn có đường kính bằng 15 cm, bánh dẫn có đường kính bằng 30 cm. Tính tỉ số truyền i? Cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?

B.Đề cương ôn tập đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học 8

1) Câu hỏi ôn tập:

a) LÝ THUYẾT:

  1. Chương trình máy tính là gì?
  2. Hãy cho biết các bước tạo ra chương trình máy tính.
  3. Ngôn ngữ lập trình gồm những gì?
  4. Hãy kể một vài từ khóa mà em biết.
  5. Một chương trình thường có mấy phần? Phần nào là phần bắt buộc?
  6. Cách đặt tên trong chương trình là gì?
  7. Các kiểu dữ liệu thường gặp trong Pascal là các kiểu nào?
  8. Hãy nêu các phép toán số học trong Pascal.
  9. Biến là gì? Viết cú pháp khai báo biến trong Pascal.
  10. Hãy cho biết lệnh gán trong Pascal.
  11. Hằng là gì? Viết cú pháp khai báo hằng.
  12. Hãy cho biết lệnh Read(<Ten biến>) hay Readln(<Ten biến>) dùng để làm gì?
  13. Bài toán là gì? Để giải quyết bài toán cần phải làm gì? Nêu các bước để giải bài toán trên máy tính.
  14. Thuật toán là gì? Hãy viết thuật toán của các bài toán sau:

a. Tính tổng của 100 số tự nhiên đầu tiên.
b. Tìm số lớn nhất trong hai số a và b.
c. Nhập 2 số a và b. In lên màn hình giá trị của a và b theo thứ tự không giảm.

d. Viết chương trình nhập số nguyên N. In ra màn hình các ước của N.

e. Viết chương trình nhập số nguyên N. Kiểm tra xem N là số chẵn hay N là số lẻ.

f. Nhập giá trị của a và b. Hoán đổi giá trị của a và b.

g. Cho bài toán sau: Một hình A được ghép từ một hình chữ cau14nhật có chiều dài là b, chiều rộng là 2a và một hình bán nguyệt bán kính là a. Tính diện tích hình A.

15. Vẽ sơ đồ câu lệnh điều kiện có cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu và viết cú pháp của nó. Vẽ sơ đồ câu lệnh điều kiện có cấu trúc rẽ nhánh dạng đầy đủ và viết cú pháp của nó.

b) BÀI TẬP:

Dạng 1: Tìm hiểu các thành phần cơ bản và câu lệnh

1: Điền dấu “x” vào ô trống cho thích hợp

Cách đặt tên trong Pascal Đúng Sai Sai vì
x
Hinh tron
x1
1x
End
Bai_tap
Bai-tap

2: Điền vào ô trống cho thích hợp.

Ý nghĩa lệnh (kí hiệu) trong Pascal
1.    Gán giá trị 10 cho biến x.
2.    Gán giá trị trung bình cộng của 3 và 4 cho biến x.
3.    Tăng x lên 1 đơn vị.
4.    Tăng x lên gấp đôi.
5.    Khai báo hằng MAX có giá trị bằng 30.
6.    Khai báo hằng LS có giá trị bằng 0,003.
7.    Khai báo biến a thuộc kiểu kí tự.
8.    Khai báo biến a thuộc kiểu xâu kí tự.
9.    Khai báo biến a,b thuộc kiểu số nguyên và biến x thuộc kiểu số thực.
10.   In ra màn hình dòng chữ “Good luck to you!”.
11.  Nhập giá trị cho biến x.
12.   d 〉 ‹b2 – 4ac
13.      2015-12-07_211924
14.    x 〉‚ 8
15.    x 〉˜ 0
16.    5 〉‚ x ‚ 〉6.5

3: Điền vào ô trống cho thích hợp.

lệnh trong Pascal Đúng Sai Sửa lại
1.    Tính diện tích hình chữ nhật: S = a*b;
2.    Const a: integer;
3.    Var a = 10;
4.    Const x = 0,5;
5.    Var a, b: real; t: string;
6.    if a > 2 then a = a – 1;
7.    if a := 2 then a = a + 1;
8.    if a >= 2 then a := 2a;
9.    if a mod 2 = 0 then writeln(a, ‘ la so chan’);
     Else writeln(a, ‘ la so le ’);
10.            if a > 0 writeln(a, ‘ la so duong’)
else if a < 0 writeln(a, ‘ la so am’)
else writeln(a, ‘ khong la so duong va so am’);

4: Điền vào ô trống cho thích hợp

Thuật toán 1 Thuật toán 2 Thuật toán 3
Bước 1: A 5;

Bước 2: C ← A;

Bước 3: A ← B;

Bước 4: B ← C;

Bước 1: A ← 5; B← 3;

Bước 2: Nếu A > B thì

C ← A; A B; B C;

Bước 1: A 5; B← 10; C7;

Bước 2: MA;

Bước 3: Nếu M > B thì M B;

Bước 4: Nếu M > C thì M ← C;

Kết quả: A =

B =

Kết quả:      A =

B =

Kết quả:      M =

Dạng 2: Viết chương trình      

Bài 1: Viết chương trình tìm số lớn nhất trong 2 số nguyên a và b.

Bài 2: Viết chương trình tính chu vi, diện tích của hình tròn với bán kính được nhập từ bàn phím.

Bài 3: Viết chương trình tính chu vi, diện tích của hình chữ nhật.

Bài 4: Viết chương trình tính chu vi, diện tích của hình vuông.

Bài 5: Nhập 2 số a và b. In lên màn hình giá trị của a và b theo thứ tự không giảm.

Bài 6: Viết chương trình nhập số nguyên N. Kiểm tra xem N là số chẵn hay N là số lẻ.

2) Cấu trúc đề kiểm tra:

 1. Hình thức đề: Tự luận.
 2. Thời gian làm bài: 45 phút.

Quảng cáo

CHIA SẺ