Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi cuối học kì I Huyện Tây Sơn năm 2018 môn Văn lớp 7: Hãy chứng minh bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” của Lí Thường Kiệt vừa là một áng thơ yêu nước vừa là một bài thơ đánh giặc

CHIA SẺ

Hãy chứng minh bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” của Lí Thường Kiệt vừa là một áng thơ yêu nước vừa là một bài thơ đánh giặc … trong Đề thi cuối học kì I Huyện Tây Sơn năm 2018 môn Văn lớp 7

Đề bài

Câu 1:  Cho đoạn thơ sau: (1đ)

Đêm nay mẹ không ngủ được. Ngày mai là ngày khai trường lớp Một của con. Mẹ sẽ đưa con đến trường, cầm tay con dắt qua cánh cổng, rồi buông tay mà nói: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.

(Trích Cổng trường mở ra, Lí Lan, Ngữ văn 7, tập 1)

  • Tìm cặp từ trái nghĩa trong đoạn văn trên.
  • Trong đoạn trích trên, tác giả đã sử dụng phương thức biểu đạt chính nào ?

Câu 2:  Ghép ý ở cột A với cột B sao cho phù hợp: (1đ)

A B Ghép
1.     Nguyễn Khuyến

2.     Hạ Tri Chương

A.   Hồi hương ngẫu thư

B.    Bánh trôi nước

C.    Bạn đến chơi nhà

D.   Bài ca Côn Sơn

1 +

2 +

 

 Câu   3: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để có một định nghĩa đúng:

_____________  là  những câu nói dân gian ngắn gọn,ổn định, có nhịp điệu, hình ảnh, thể hiện những kinh  nghiệm của nhân dân về mọi mặt được nhân dân vận dụng vào đời sống, suy nghĩ và lời ăn tiếng nói hằng ngày. (1đ)

 Câu 4:  Biến đổi các câu sau thành câu có cụm C- V:  (2đ)

  • Bà nội chia quà cho cháu
  • Tôi đã gặp bạn ấy
  • Cả lớp đã lầm xong bài tập
  • Quyển họa báo rất đẹp

 Câu 5:  Bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” của Lí Thường Kiệt vừa là một áng thơ yêu nước vừa là một bài thơ đánh giặc. Em hãy chứng minh ý kiến đó. (5đ)