Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Ma trận Đề kì 1 Văn lớp 7 trường THCS Võ Thị...

Ma trận Đề kì 1 Văn lớp 7 trường THCS Võ Thị Sáu

CHIA SẺ

Tham khảo Ma trận Thi học kỳ 1 Văn lớp 7 trường THCS Võ Thị Sáu năm học 2014 – 2015: Phát biểu cảm nghĩ của em khi được sống giữa tình yêu của mọi người. 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 –  Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

I/ Mục tiêu đề kiểm tra.

Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình học kì I, môn Ngữ văn 7 với 3 nội dung: Văn học, tiếng Việt, Làm văn nhằm mục đích đánh giá năng lực hiểu, tạo lập văn bản của học sinh.

II/  Hình thức đề kiểm tra: Tự luận

III/ Thiết lập ma trận:  

 

Nội dung Kiến thức

Mức độ nhận thức  

Cộng

 

 

Nhận biết

 

Thông hiểu

 

Vận dụng

Vận dụng ở mức cao hơn
Tiếng Việt – Nhận ra được điệp ngữ trong 1 bài ca dao.

 

– Số câu: 1

– Số điểm:1

– Phân tích được giá trị của điệp ngữ trong 1 bài ca dao.

– Số câu:1

– Số điểm:1

– Số câu:2

– Số điểm:2

Văn bản:

Thơ tứ tuyệt hiện đại

– Chép thuộc lòng 1 bài thơ.

– Nêu được giá trị nghệ thuật và nội dung của văn bản đã học.

– Số câu:2

– Số điểm:2

– Số câu:2

– Số điểm:2

Làm văn:Viết bài văn cảm nghĩ  

 

Viết 1 bài văn biểu cảm về tình yêu của mọi người đối với em. – Số câu:1

– Số điểm:6

Số câu:

Số điểm:

Số câu:3

Số diểm:3

Số câu:1

Số điểm:1

Số câu:1

Số điểm:6

– Số câu:5

– Số điểm:10

– Tỉ lệ:100%

 IV/ Đề kiểm tra: 

1: (2 điểm) Xác định và phân tích tác dụng của điệp ngữ trong bài ca dao sau:

Quảng cáo

Quảng cáo

“Con kiến mà leo cành đa,

Leo phải cành cụt, leo ra leo vào.

Con kiến mà leo cành đào,

Leo phải cành cụt, leo vào leo ra.”

2: (2 điểm) Chép thuộc lòng bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh.

Nêu giá trị nội dung của bài thơ.

3: (6 điểm) Phát biểu cảm nghĩ của em khi được sống giữa tình yêu của mọi người. 


V/ Đáp án và biểu điểm.

Câu 1: -Xác định điệp ngữ: 1điểm

-Phân tích giá trị điệp ngữ:1điểm

+Điệp ngữ: leo, cành, con kiến, leo phải cành cụt, leo ra leo vào;

+Tác dụng: Thương cảm con kiến, ẩn dụ những người thấp cổ bế họng đang phải loay hoay tìm một lối thoát cho cuộc sống, luẩn quẩn, bế tắc.

Câu 2: Chép thuộc lòng: (1điểm)

Nêu được giá trị nội dung nghệ thuật  (1 điểm)

Giá trị nội dung  của bài thơ cảnh khuya: “Cảnh khuya” miêu tả cảnh trăng ở chiến khu Việt Bắc, thể hiện tình yêu thiên nhiên, tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu nước sâu nặng của Bác Hồ.

Câu 3: * Yêu cầu:

  • Làm đúng kiểu bài phát biểu cảm nghĩ;
  • Bố cục rõ ràng, lời văn có cảm xúc, câu văn gọn rõ, ít lỗi chính tả.
  • Dàn bài :
  • MB:: Cảm nghĩ chung về tình yêu giữa con người với nhau.     (1 điểm)

-TB::

+ Cảm nghĩ về tình thương của mẹ dành cho em.        (1 điểm)

+ Cảm nghĩ về tình yêu gia đình đối với em .         (1 điểm)

+ Cảm nghĩ về tình yêu của họ hàng, làng xóm, quê hương dành cho  em   (1 điểm)

+ Cảm nghĩ về tình yêu của thầy cô, bạn bè dành cho em.       (1 điểm)

-KB::

Cảm xúc của em đối với tình yêu thương đó và những hành động, việc làm của em.  (1 điểm)

*Hướng dẫn chấm câu 3:

-Điểm 6: Lời văn có nhiều cảm xúc,kết cấu chặt chẽ, hành văn trôi chảy,trình bày sạch đẹp,ít phạm lỗi chính tả.

-Điểm  4-5:Đủ nội dung trên, cảm xúc chưa sâu sắc.

–  Điểm 2-3:Đáp ứng phần nửa các yêu cầu trên,diễn đat không trôi chảy.

-Điểm 1: Nội dung sơ sài,trình bày lộn xộn, diễn đạt khó hiểu, lủng củng.

-Điểm 0: Lạc đề hoàn toàn hoặc bỏ giấy trắng.

Hết.

Nguồn đề và đáp án Trường THCS Võ Thị Sáu – Đắk Lắk

Quảng cáo

CHIA SẺ