Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Ma trận Đề kì 1 Văn lớp 7 trường THCS Võ Thị...

Ma trận Đề kì 1 Văn lớp 7 trường THCS Võ Thị Sáu

CHIA SẺ

Tham khảo Ma trận Thi học kỳ 1 Văn lớp 7 trường THCS Võ Thị Sáu năm học 2014 – 2015: Phát biểu cảm nghĩ của em khi được sống giữa tình yêu của mọi người. 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 7 –  Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)

I/ Mục tiêu đề kiểm tra.

Thu thập thông tin để đánh giá mức độ đạt chuẩn kiến thức kĩ năng trong chương trình học kì I, môn Ngữ văn 7 với 3 nội dung: Văn học, tiếng Việt, Làm văn nhằm mục đích đánh giá năng lực hiểu, tạo lập văn bản của học sinh.

II/  Hình thức đề kiểm tra: Tự luận

III/ Thiết lập ma trận:  

 

Nội dung Kiến thức

Mức độ nhận thức  

Cộng

 

 

Nhận biết

 

Thông hiểu

 

Vận dụng

Vận dụng ở mức cao hơn
Tiếng Việt – Nhận ra được điệp ngữ trong 1 bài ca dao.

 

– Số câu: 1

– Số điểm:1

– Phân tích được giá trị của điệp ngữ trong 1 bài ca dao.

– Số câu:1

– Số điểm:1

– Số câu:2

– Số điểm:2

Văn bản:

Thơ tứ tuyệt hiện đại

– Chép thuộc lòng 1 bài thơ.

– Nêu được giá trị nghệ thuật và nội dung của văn bản đã học.

– Số câu:2

– Số điểm:2

– Số câu:2

– Số điểm:2

Làm văn:Viết bài văn cảm nghĩ  

 

Viết 1 bài văn biểu cảm về tình yêu của mọi người đối với em. – Số câu:1

– Số điểm:6

Số câu:

Số điểm:

Số câu:3

Số diểm:3

Số câu:1

Số điểm:1

Số câu:1

Số điểm:6

– Số câu:5

– Số điểm:10

– Tỉ lệ:100%

 IV/ Đề kiểm tra: 

1: (2 điểm) Xác định và phân tích tác dụng của điệp ngữ trong bài ca dao sau:

“Con kiến mà leo cành đa,

Leo phải cành cụt, leo ra leo vào.

Con kiến mà leo cành đào,

Leo phải cành cụt, leo vào leo ra.”

2: (2 điểm) Chép thuộc lòng bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh.

Nêu giá trị nội dung của bài thơ.

3: (6 điểm) Phát biểu cảm nghĩ của em khi được sống giữa tình yêu của mọi người. 


V/ Đáp án và biểu điểm.

Câu 1: -Xác định điệp ngữ: 1điểm

-Phân tích giá trị điệp ngữ:1điểm

+Điệp ngữ: leo, cành, con kiến, leo phải cành cụt, leo ra leo vào;

+Tác dụng: Thương cảm con kiến, ẩn dụ những người thấp cổ bế họng đang phải loay hoay tìm một lối thoát cho cuộc sống, luẩn quẩn, bế tắc.

Câu 2: Chép thuộc lòng: (1điểm)

Nêu được giá trị nội dung nghệ thuật  (1 điểm)

Giá trị nội dung  của bài thơ cảnh khuya: “Cảnh khuya” miêu tả cảnh trăng ở chiến khu Việt Bắc, thể hiện tình yêu thiên nhiên, tâm hồn nhạy cảm, lòng yêu nước sâu nặng của Bác Hồ.

Câu 3: * Yêu cầu:

  • Làm đúng kiểu bài phát biểu cảm nghĩ;
  • Bố cục rõ ràng, lời văn có cảm xúc, câu văn gọn rõ, ít lỗi chính tả.
  • Dàn bài :
  • MB:: Cảm nghĩ chung về tình yêu giữa con người với nhau.     (1 điểm)

-TB::

+ Cảm nghĩ về tình thương của mẹ dành cho em.        (1 điểm)

+ Cảm nghĩ về tình yêu gia đình đối với em .         (1 điểm)

+ Cảm nghĩ về tình yêu của họ hàng, làng xóm, quê hương dành cho  em   (1 điểm)

+ Cảm nghĩ về tình yêu của thầy cô, bạn bè dành cho em.       (1 điểm)

-KB::

Cảm xúc của em đối với tình yêu thương đó và những hành động, việc làm của em.  (1 điểm)

*Hướng dẫn chấm câu 3:

-Điểm 6: Lời văn có nhiều cảm xúc,kết cấu chặt chẽ, hành văn trôi chảy,trình bày sạch đẹp,ít phạm lỗi chính tả.

-Điểm  4-5:Đủ nội dung trên, cảm xúc chưa sâu sắc.

–  Điểm 2-3:Đáp ứng phần nửa các yêu cầu trên,diễn đat không trôi chảy.

-Điểm 1: Nội dung sơ sài,trình bày lộn xộn, diễn đạt khó hiểu, lủng củng.

-Điểm 0: Lạc đề hoàn toàn hoặc bỏ giấy trắng.

Hết.

Nguồn đề và đáp án Trường THCS Võ Thị Sáu – Đắk Lắk

CHIA SẺ