Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch Sử – Đề số 2: Nêu cách đánh giặc độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1076)?

CHIA SẺ

Các em cùng tham khảo đề kiểm tra kiến thức giữa học kì 1 môn Sử lớp 7, đề thi gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận – có đáp án.

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

1. Quê hương của phong trào văn hóa Phục Hưng là nước:

A. Pháp

B. Ý

C. Đức

D. Thụy Sĩ

2. Vào khoảng thời gian nào chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành?

A. Thế kỷ I TCN

B. Thế kỷ III TCN

C. Thế kỷ II TCN

D. Thế kỷ IV TCN

3. Tên kinh thành Thăng Long gắn với đời vua nào?

A. Lý Nhân Tông

B. Lý Thánh Tông

C. Lý Thái Tổ

D. Lý Thái Tông

4. Vương triều Ấn Độ Mô-gôn có một vị Vua kiệt xuất, Ông là ai?

A. A-cơ-ba

B. A-sô-ca

C. Sa-mu-đra-Gúp-ta

D. Mi-hi-ra-cu-la

Câu 2 (1 điểm). Qua những mốc lịch sử sau, hãy ghi những biến cố xảy ra trong lịch sử nước ta?

Năm 939:…………………………………

Năm 968:………………………………

Năm 981:……………………………….

Năm 1054:………………………………..

B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (3 điểm). Nguyên nhân xuất hiện phong trào văn hóa Phục Hưng? Nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa Phục Hưng?

Câu 2 (2 điểm). Nêu cách đánh giặc độc đáo của Lý Thường Kiệt trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075-1076)?

Câu 3 (2 điểm). Trong các nhân vật lịch sử mà em đã được học ở lớp 7, em ấn tượng nhất với nhân vật lịch sử nào? Hãy giải thích lý do vì sao em lựa chọn nhân vật ấy?

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Lịch Sử – Đề số 2

I. Trắc nghiệm. (3 điểm)

Câu 1. (2 điểm). Mỗi ý học sinh trả lời đúng cho 0,5 điểm.

1 2 3 4
B B C A

Câu 2. (1 điểm). Mỗi ý học sinh trả lời đúng cho 0,25 điểm.

Năm 939: Ngô Quyền lên ngôi vua. Chọn Cổ Loa làm kinh đô.

Năm 968: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàn đế. Đặt tên nước ta là Đại Cồ Việt.

Năm 981: Kháng chiến chống Tống lần thứ nhất thắng lợi.

Năm 1054: Nhà Lý đổi tên nước ta là Đại Việt.

II. Tự luận.(7 điểm)

CÂU YÊU CẦU ĐIỂM
1 Nguyên nhân, nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa Phục Hưng

* Nguyên nhân:

– Chế độ phong kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội

– Giai cấp tư sản có thế lực kinh tế song không có địa vị xã hội -> đấu tranh giành địa vi xã hội -> Phong trào văn hóa Phục hưng .

* Nội dung :

– Phê phán xã hội phong kiến và giáo hội Ki-tô

– Đề cao giá trị con người,con người phải được tự do phát triển.

– Đề cao khoa học tự nhiên,xây dựng thế giới quan duy vật tiến bộ.

 

0,5

1,0

0,5

0,5

0,5

2 Cách đánh giặc độc đáo của Lý Thường Kiệt …

– Lý Thường Kiệt đã chủ động tấn công phòng vệ.

– Đoán được nơi địch đi qua để xây dựng phòng tuyến Như Nguyệt.

– Đánh vào tinh thần của giặc (Cho người đọc bài thơ thần Nam Quốc Sơn Hà).

0,5

0,5

0,5

0,5

3 Nhân vật lịch sử yêu thích…

GV lưu ý: Đây là câu hỏi mở cho học sinh có cơ hội thể hiện quan điểm và bảo vệ quan điểm của mình. Khi chấm bài làm của học sinh lớp 7 giáo viên không yêu cầu quá cao. Nên chú ý động viên, khuyến khích điểm cho những học sinh trình bày tốt.

– Học sinh nêu đúng một nhân vật lịch sử yêu thích đã học ở lớp 7.

– Đưa ra quan điểm phù hợp với lịch sử.

 

0.5

1.5