Trang chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Đề thi kì 1 môn Toán lớp 7 Tân Mai Chứng minh...

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 7 Tân Mai Chứng minh A là trung điểm của BD

Chia sẻ

Trường THCS Tân Mai, quận Hoàng Mai tổ chức thi học kì 1 môn Toán lớp 7 ngày 7 tháng 12 năm 2018.

A. Phần trắc nghiệm (1,5đ)

1.Khẳng định nào đúng, khẳng định nào sai, trong các khẳng định sau:

a) |x| = a, a ≥ 0 thì x = a hoặc x = -a

b) 0,(123) > 0,123

c) Góc ngoài của một tam giác bằng tổng hai góc trong của tam giác đó.

2. Hãy viết vào bài kiểm tra chữ cái in hoa đứng trước đáp án đúng

a). Cho hóc xOy = 600, góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:

A.1200       B. 900      C. 600       D. 300

b) Cho y = f(x) = 2 – x2. Khi đó f(2) bằng:

A.0     B. (-2)    C. 2         D. 4

c) Phép tính nào sau đây có kết quả đúng:

A. [( -19/2019)2]0 = 1        B. (-5)2 . (-5)3 = (-5)6

C. |-0,25| = 0,25        D. √25 = ± 5

B. Phần Tự Luận (8,5đ)

Quảng cáo

Quảng cáo

1. (1,5đ) Thực hiện phép tính:

a) 17,5 . -4/5 + 2.1/2 . -4/5        b) √4/25 + |-4/5| – 9/5 . (-1/3)2 + 0,75

2. (1,5đ) Tìm x biết:

a) 2/3 + x = -1/12                  b) |2 – 2x| – 3,75 = (-0,5)2

3. (2đ) Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 8 ngày, đội thứ hai hoàn thành công việc trong 6 ngày và đội thứ ba hoàn thành công việc trong 4 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy, biết rằng số máy đội thứ ba nhiều hơn số máy đội thứ hai là 8 máy và các máy có năng suất như nhau.

4. (3,5đ) Cho tam giác ABC có AB = AC, lấy M là trung điểm của BC.

a) Chứng minh ∆ABM = ∆ACM

b) Kẻ ME ⊥ AB tại Em kẻ MF ⊥ AC tại F. Chứng minh AE = AF.

c) Gọi K là trung điểm của EF. Chứng minh ba điểm A, K, M thẳng hàng

d) Từ C kẻ đường thẳng song song với AM cắt tia BA tại D. Chứng minh A là trung điểm của BD.

Đề kiểm tra học kỳ I trường THCS Tân Mai lớp 7: