Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Đề thi kì 1 lớp 7 môn Toán 2018 trường THCS...

[2018] Đề thi kì 1 lớp 7 môn Toán 2018 trường THCS Mễ Trì Hà Nội: Nếu c ⊥ a và b ⊥ c thì?

CHIA SẺ

Mời quý thầy cô và các em học sinh cùng tham khảo đề thi học kì 1 lớp 7 mới nhất năm học 2018 – 2019 của trường THCS Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

PHÒNG GD&ĐT NAM TỪ LIÊM  – TRƯỜNG THCS MỄ TRÌ

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

Môn kiểm tra: TOÁN 7

ĐỀ CHÍNH THỨC

 Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề kiểm tra gồm: 1 trang)

I. TRẮC NGHIỆM: (2đ) Chọn chữ cái trước đáp án trả lời đúng nhất:

1. Nếu 15 : x = 20 : (-4) thì x bằng

A.-5       B. 5        C. -3         D. 3

2. Công thức nào sau đây cho ta y tỉ lệ thuận với x?

A.y = -2x              B. x.y = 5             C. y = 3/x    D. y = -4x2

3. Cho hàm số y = f(x) = 2x + 1 khi đó f(-2) =

A.-7      B. -5        C. 5         D. -3

4. Căn bậc hai của 9 là:

A.3 và -3       B. 9 và -9   C. 6 và -6     D. 5 và -5

5. Cho tam giác MNP có góc M = 250, N = 800 thì góc ngoài của tam giác tại đỉnh P có số đo bằng?

A.250    B. 750    C. 550         D. 1050

- Quảng cáo -

6. Cho ba đường thẳng a, b, c. Nếu c ⊥ a và b ⊥ c thì:

A. a ⊥ b              B. a // b     C. b // c    D. a // b // c

7. Nếu ∆ ABC = ∆MNP thì:

A.AB = MN        B. AC = NP      C. BC = MP      D. AC = MN

8. Cho ∆ ABC và ∆ A’B’C’ có góc B = B’ ; góc C = C’

Để ∆ABC và ∆ A’B’C’ cần có thêm điều kiện nào dưới đây?

A.BC = B’C’       B. AB = A’B’      C. AC = A’C’    D. góc A = A’

II. TỰ LUẬN: 8 ĐIỂM

3. (1,5đ). Cho biết 45 công nhân hoàn thành 1 công việc trong 18 ngày. Hỏi phải tăng thêm bao nhiêu công nhân nữa để hoàn thành công việc đó trong 15 ngày (năng suất mỗi công nhân là như nhau)

4. (3,0đ): Cho tam giác ABC có AB < AC. Tia phân giác của góc A cắt BC tại I. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho AD = AB

a) Chứng minh BI = DI

b) Gọi K là giao điểm của DI và tia AB. Chứng minh ∆BKI = ∆DCI

c) Kẻ BH vuông góc với KC. Chứng minh BH // AI

5. (0,5đ): Cho x, y, z, t là các số tự nhiên khác 0. Chứng minh:

M = x / (x + y + z) + y / (x + y + t) + z / (y + z + t) + 1 / (x + z + t) có giá trị không phải là số tự nhiên.