Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi học kì 1 môn Công Nghệ lớp 7 Phòng GD Lạng Giang năm 2019: Hãy nêu  mục  đích của việc làm cỏ, vui xới đối với cây trồng. Giải thích câu tục ngữ: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”

CHIA SẺ

 Hãy nêu  mục  đích của việc làm cỏ, vui xới đối với cây trồng. Giải thích câu tục ngữ: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”… trong đề thi cuối học kì 1 năm học 2019 – 2020 lớp 7 môn Công Nghệ của Phòng GD & ĐT Lạng Giang.

I- TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm): Chọn chữ cái in hoa trước câu trả lời đúng nhất?

Câu 1. Đâu là đất chua?

A.pH < 6,5           B.pH = (6,6 – 7,5)        C.pH = 7    D. pH > 7,5

Câu 2.Đâu là phân hoá học?

A.Phân lợn           B. Supe lân C.Cây điền thanh         D. Khô dầu dừa

Câu 3.Đâu không phải là tiêu chí của giống?

A. Không có sâu bệnh.      B. Sức nảy mầm mạnh

C. Độ ẩm thấp      D. Kích thước hạt to

Câu 4.Biện pháp phòng trừ sâu bệnh nào mang lại hiệu quả cao nhưng gây hại cho môi trường?

- Quảng cáo -

A.Thủ công          B. Sinh học           C. Hoá học      D. Kiểm dịch thực vật.

Câu 5. Sâu đục thân là loài sâu bọ biến thái

A. Hoàn toàn           B. Không hoàn toàn

C. Vừa hoàn toàn và không hoàn toàn . D. Không thuộc dạng biến thái nào

Câu 6. Côn trùng gây hại có kiểu biến thái hoàn toàn ở giai đoạn nào chúng phá hoại mạnh nhất?

A. Trứng      B. Sâu non             C. Nhộng          D. Sâu trưởng thành

Câu 7. Loại đất nào sau đây giữ nước tốt nhất?

A. Đất thịt   B. Đất Sét          C. Đất Cát            D. Đất pha cát

Câu 8. Biện pháp cải tạo: bón vôi được áp dụng cho loại đất:

A. Đất đồi dốc        B. Đất phèn         C. Đất mặn        D. Đất chua

II- TỰ LUẬN (6.0 điểm).

Câu 9 (4 điểm):Kể tên các biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại ? Nêu ưu khuyết điểm và kỹ thuật của biện pháp dùng thuốc hóa học ? Khi sử dụng phương pháp hóa học cần lưu ý vấn đề gì để hạn chế những nhược điểm trên?

Câu10(2 điểm):Hãy nêu  mục  đích của việc làm cỏ, vui xới đối với cây trồng. Giải thích câu tục ngữ: “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”.