Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi cuối học kì I môn Văn lớp 7: Viết bài văn phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh

CHIA SẺ

Viết bài văn phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh.;  Cho biết bài thơ “Phò giá về kinh” là của ai và bài thơ được ra đời trong hoàn cảnh nào? … trong Đề thi cuối học kì I môn Văn lớp 7. Tham khảo chi tiết đề thi phía dưới đây

Đề bài:

Câu 1: (1đ) Cho biết bài thơ “Phò giá về kinh” là của ai và bài thơ được ra đời trong hoàn cảnh nào?

Câu 2: (2đ) Em hãy trình bày ngắn gọn giá trị nội dung và nghệ thuật của bài ca dao than thân sau:

“ Thân em như trái bần trôi
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu”

Câu 3: (2đ)Em hãy viết một đoạn văn phân tích hiệu quả của phép tu từ trong khổ thơ sau:

“Cháu chiến đấu hôm nay
Vì lòng yêu tổ quốc
Vì xóm làng thân thuộc
Bà ơi cũng vì bà
Vì tiếng gà cục tác
Ổ trứng hồng tuổi thơ”

( Tiếng gà trưa – Xuân Quỳnh)

Câu 5: (5đ) Viết bài văn phát biểu cảm nghĩ của em về bài thơ “Cảnh khuya” của Hồ Chí Minh.