Trang Chủ Lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết lớp 7 Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 hình học 7: Tam giác...

Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 hình học 7: Tam giác có đáp án

CHIA SẺ

Tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 hình học 7: Tam giác có đáp án và lời giải chi tiết.

KIỂM TRA 1 TIẾT HÌNH 7 CHƯƠNG II

1 : (2 điểm) : Cho ABC cân tại B, có ∠A= 700. Tính số đo ∠B?

2 : ( 3 điểm )

Cho tam giác ABC có AB = 8 cm , AC = 6 cm , BC = 10 cm.

a.Tam giác ABC là tam giác gì? Vì sao ?

b. Kẻ AH vuông góc với BC . Biết BH = 6,4 cm. Tính AH.

3: (5,0 điểm): Cho tam giác ABC cân tại A . Trên tia đối của BC lấy điểm M, trên tia đối của  CB lấy điểm N sao cho BM = CN.

a) Chứng minh : Δ ABM = Δ ACN

b) Kẻ BH ⊥ AM ; CK ⊥ AN ( H ∈ AM; K ∈ AN ) . Chứng minh : AH = AK

c) Gọi O là giao điểm của HB và K
C.Tam giác OBC là tam giác gì ? Vì sao?

Đáp án Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 hình học 7

Câu Đáp án Điểm
 1:

( 2 điểm)

 

 

 Vẽ hình , ghi GT-KL đúng

Chứng minh : ∠C = ∠B

Tính đúng ∠C = 550

0,5

0,5

1

Câu 2

( 3 điểm)

Xét  BC2 = 102 =100

AB2 + AC2 = 62 + 82 = 100

Suy ra: BC2 = AB2 + AC2 (=100)

Suy ra tam giác ABC vuông tại A ( định lý Pitago đảo)

2
Vẽ hình đúng tỉ lệcau2

Xét tam giác vuông AHB có

AB2 = AH2 + BH2 ( ĐL Py – ta – go)

AH2 = AB2 – BH2

AH2 = 62 – 3,62 = 36 – 12,96 = 23,04

AH = √23,04 = 4,8 (cm)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5

Câu 3   giai thiet ket luan  va hinh

a) Theo (gt) Δ ABC cân tại A ⇒ ∠ABC = ∠ACB

Mà: ∠ABC + ∠ABM = ∠ACB + ∠ACN ⇒ ∠ABM = ∠ACN   (1)

Xét : ΔABM và ΔACN

Có :  AB  =  AC            (gt)

∠ABM  = ∠ACN        ( theo (1) )

BM  =  CN           ( gt )

ΔABM = ΔACN ( c.g.c )         (2)

b)  Xét :     ΔABH và ΔACK  là hai tam giác vuông

Có   :   Cạnh huyền : AB = AC     (gt)

Góc nhọn    ∠BAH = ∠CAH     ( từ (2) suy ra )

⇒ ΔABH = ΔACK   ( cạnh huyền – góc nhọn )

⇒   AH = AK

c)  Chứng minh được : Δ BMH = Δ  CNK

⇒   ∠HBM = ∠KCN

⇒   ∠OBC = ∠OCB

⇒   ΔOBC cân tại O

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

 

 

 

1,5

 

 

 

1

dap an cau 4

CHIA SẺ