Trang Chủ Chủ đề Chương 2 hình học lớp 7

Chương 2 hình học lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 năm học 2016-2017 có đáp án
Đề kiểm tra 1 tiết Hình học lớp 7 chương 2 năm học 2016-2017 có đáp án
Đề kiểm tra 1 tiết Toán Hình học lớp 7 chương 2 năm học 2016-2017 do Dethikiemtra.com sưu tầm và cập nhật. Các em cùng làm thử và đối chiếu với đáp án chi...
Giải bài Ôn tập chương 2 hình 7: Bài 67,68, 69,70, 71,72,73 trang 140, 141 SGK Toán 7 tập 1
Giải bài Ôn tập chương 2 hình 7: Bài 67,68, 69,70, 71,72,73 trang 140, 141 SGK Toán 7 tập 1
Giải bài Ôn tập chương 2 hình 7: Bài 67 trang 140; Bài 68, 69, 70, 71, 72 ,73 trang 141 SGK Toán 7 tập 1. Bài ôn tập chương II hình học lớp 7:  Tam...
Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 136, 137 SGK Toán 7 tập 1:Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Giải bài 63, 64, 65, 66 trang 136, 137 SGK Toán 7 tập 1:Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông: giải bài 63, 64 trang 136; Bài 65, 66 trang 137 SGK Toán 7 tập 1:  Chương 2 phần hình học. Bài 63. Cho ΔABC cân tại...
Giải bài 53,54,55, 56,57,58, 59,60,61, 62 trang 131, 132,133 SGK Toán 7 tập 1: Định lí Pytago
Giải bài 53,54,55, 56,57,58, 59,60,61, 62 trang 131, 132,133 SGK Toán 7 tập 1: Định lí Pytago
Định lí Pytago - chương 2: Giải bài 53, 54, 55, 56, 57 trang 131; 58 trang 132; bài 59, 60, 61, 62 trang 133 SGK Toán 7 tập 1 53. Tính Hình a) Áp dụng ĐL Pytago, Ta có: x2=122+52=144+25=169 =>...
Bài 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 127, 128 Toán 7 tập 1: Tam giác cân
Bài 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 127, 128 Toán 7 tập 1: Tam giác cân
Giải bài 46, 47,48, 49, 50 trang 127; Bài 51, 52 trang128 SGK Toán 7 tập 1: Tam giác cân. Bài 46.a) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ Δcân ABC cân tại B có cạnh...
Bài 43, 44, 45 trang 125 SGK Toán lớp 7 tập 1: Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác
Bài 43, 44, 45 trang 125 SGK Toán lớp 7 tập 1: Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác
Đáp án và Giải bài 43, 44, 45 trang 125 SGK Toán 7 tập 1: Luyện tập về ba trường hợp bằng nhau của tam giác - Chương 2 hình học lớp 7. Kiến...
Bài tập 33,34,35, 36,37,38, 39,40,41, 42 trang 123, 124 Toán 7 tập 1: Góc cạnh góc
Bài tập 33,34,35, 36,37,38, 39,40,41, 42 trang 123, 124 Toán 7 tập 1: Góc cạnh góc
Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ 3 của tam giác góc - cạnh -góc. (G.CG): Giải bài 33, 34, 35, 36,37 trang 123; Bài 38, 39, 40, 41, 42 trang 124 SGK Toán...
Giải bài 24,25,26, 27,28,29, 30,31,32 trang 118, 119, 120 Toán 7 tập 1(Cạnh góc cạnh)
Giải bài 24,25,26, 27,28,29, 30,31,32 trang 118, 119, 120 Toán 7 tập 1(Cạnh góc cạnh)
Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh(c.g.c): bài 24, 25, 26 trang 118; 27 trang 119; Bài 28,29, 30,31,32 trang 120 SGK Toán 7 – Hình học chương 2. 24. Vẽ ΔABC biết ∠A = 900;...
Bài 15,16,17, 18,19,20, 21,22,23 trang 114, 115, 116 Toán 7 tập 1 cạnh – cạnh – cạnh(c.c.c)
Bài 15,16,17, 18,19,20, 21,22,23 trang 114, 115, 116 Toán 7 tập 1 cạnh – cạnh – cạnh(c.c.c)
Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh(c.c.c) (Chương 2 hình học 7). Dethikiemtra hướng dẫn làm và giải bài 15,16,17, 18, 19 trang 114; bài 20,21,22 trang 115; Bài 23 trang 116 trong sách...
Bài tập 10,11, 12, 13, 14 trang 111, 112 SGK Toán lớp 7 tập 1: Hai tam giác bằng nhau
Bài tập 10,11, 12, 13, 14 trang 111, 112 SGK Toán lớp 7 tập 1: Hai tam giác bằng nhau
Tóm tắt lý thuyết và Giải bài 10 trang 111; Bài 11, 12, 13, 14 trang 112 SGK Toán 7 tập 1: Hai tam giác bằng nhau - Chương 2 hình học 7 (Bài 2) Hai tam...