Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính trang 107 Văn 7 tập 2

Tìm hiểu chung về văn bản hành chính

THẾ NÀO LÀ VĂN BẢN HÀNH CHÍNH?

Câu hỏi 1. Đọc các văn bản trong SGK tr 107,108 và trả lời các câu hỏi:

a. Khi nào người ta viết các văn bản thông báo, đề nghị và báo cáo

b. Mỗi văn bản nhằm mục đích gì

c. Ba văn bản ấy có gì giống và khác nhau? Hình thức trình bày của ba văn bản này có gì khác với văn bản truyện thơ mà em đã từng được học

d. Em còn thấy loại văn bản nào tương tự như ba văn bản trên?

Trả lời câu hỏi:

a) Đây chính là việc tìm hiểu và nêu lên các tình huống cần phải viết các bài văn bản.

–  Khi cần truyền đạt từ cấp trên xuống cấp dưới hoặc cho nhiều người biết một vấn đề gì đó (thường là rất quan trọng) người ta dùng Thông báo.

Advertisements (Quảng cáo)

–  Khi cần đề đạt một nguyện vọng chính đáng nào đó của cá nhân hay tập thể đối với cơ quan hay cá nhân có thẩm quyền giải quyết thì người ta dùng văn bản Đề nghị (kiến nghị).

–  Khi cần thông báo một vân đề gì đó từ câ’p dưới lên cấp trên thì người ta dùng văn bản Báo cáo.

b) Mục đích của các loại văn bản ưên.

Thông báo nhằm phổ biến một nội dung.

Đề nghị nhằm đề xuất một nguyện vọng, ý kiến.

Báo cáo nhằm tổng kết nêu lên những gì đã thể hiện cho cấp trên biết,

Advertisements (Quảng cáo)

c) Ba văn bản này.

– Giống nhau ở hình thức trình bày, theo mẫu qui định nhưng chúng khác nhau về mục đích và những nội dung cụ thể được trình bày trong mỗi văn bản.

– Chúng khác với các tác phẩm văn  thơ vốn dùng hư cấu tưởng tượng để xây dựng hình tượng. Đây là những kiểu văn bản báo sự vụ, hành chính.

– Những văn bản viết theo mẫu có thể so sánh tương tự với ba loại văn bản trên là: Biên bản, Sơ yếu lí lịch, Giấy khai sinh, Hợp đồng…


Câu hỏi 3. Ba văn bản nêu trên , người ta gọi là văn bản hành chính. Từ việc trả lời các câu hỏi trên, em hãy rút ra đặc điểm của văn bản hành chính?

Trả lời câu hỏi:

Văn bản hành chính là loại văn bản thường dùng để truyền đạt những nội dung và yêu cầu nào đó từ cấp trên xuống hoặc bày tỏ những ý kiến, nguyện vọng của cá nhân hay tập thể tới các cơ quan và người có quyền hạn để giải quyết… (Xem ghi nhớ SGK)


II. Luyện tập

Trong các tình huống sau đây, tình huống nào người ta sẽ phải viết loại văn bản hành chính? Tên mỗi loại văn bản ứng với mỗi trường hợp đó là gì?

Gợi ý

Các tình huống phải viết theo văn bản hành chính:

 – Có một sự kiện quan trọng sắp xảy ra, em phải cho mọi người biết sự kiện ấy. Trong trường hợp này phải viết thông báo

 –  Muốn để cho thầy giáo chủ nhiệm biết được tình hình của lớp trong tháng qua, em phải viết báo cáo

 – Bị sốt không thể đến lớp được, em phải viết đơn xin phép nghỉ học.

 –  Muốn cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho lớp đi tham quan một nơi nổi tiếng gần trường, cần viết giấy đề nghị

Advertisements (Quảng cáo)