Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Bài 9: Đa dạng của ngành ruột khoang (Bài 1,2,3 trang 35...

Bài 9: Đa dạng của ngành ruột khoang (Bài 1,2,3 trang 35 Sinh 7)

CHIA SẺ

Bài 9: Giải bài 1,2,3 trang 35 SGK Sinh 7 : Đa dạng của ngành ruột khoang.

Bài 1: Cách di chuyển của sứa trong nước như thế nào?

Sứa di chuyển bằng dù, khi dù phồng lên, nước biềể được hút vào. Khi đầy nước, dù cụp lại nước biển thoát mạnh ra phía sau, gây ra phản lực đẩy sứa tiến nhanh về phía trước. Như vậy, sứa di chuyển bằng tạo ra phản lực, thức ăn cũng theo dòng nước vào lỗ miệng.


Bài 2:Sự khác nhau giữa san hô và thủy tức trong sinh sản vô tính mọc chồi?

Sự sinh sản vô tính mọc chồi ở thủy tức và san hô cơ bản là giống nhau. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ: Ở thủy tức khi trưởng thành, chồi tách ra để sống độc lập. Còn ở san hô, chồi vẫn dính với cơ thể mẹ và tiếp tục phát triển đế tạo thành tập đoàn.


Bài 3: Cành san hô được dùng để trang trí là bộ phận nào của cơ thế chúng?

Cành sanhô dùng trang trí thực chất chính là khung xương bằng đá vôi của san-hô.

CHIA SẺ