Trang Chủ Lớp 7 Bài tập SGK lớp 7 Bài 8 Thủy tức (Bài tập 1,2,3 trang 32 Sinh lớp 7:)

Bài 8 Thủy tức (Bài tập 1,2,3 trang 32 Sinh lớp 7:)

CHIA SẺ

Chương 2 sinh lớp 7: Ngành ruột khoang – Giải bài 1,2,3 trang 32 : Thủy tức .

Bài 1: Ý nghĩa của tế bào gai trong đời sống của thuỷ tức.

Tế bào gai có vai trò tự vệ, tấn công và bắt mồi, khi bị kích thích, sợi gai có chất độc phóng vào con mồi. Đây cũng là đặc điếm chung của tất cả các đại diện khác ở ruột khoang.


Bài 2: Thuỷ tức thải chất bã ra khỏi cơ thể bằng con đường nào ?

Cơ thể thủy-tức chỉ có một lỗ duy nhất thông với bên ngoài. Cho nên thủy-tức lấy thức ăn và thải chất cặn bã đều qua một lỗ đó (gọi là lỗ miệng). Đây cũng là đặc điểm chung cho kiểu cấu tạo ruột túi ở ngành Ruột khoang.


Bài 3: Phân biệt thành phần tế bào ớ lớp ngoài và lớp trong thành cơ thể thuỷ tức và chức năng từng loại tế bào này.

Thành phần tế bào Chức năng
Lớp ngoài Các tế bào phân hóa: tế bào mô bì-cơ, tế bào thần kinh, tế bào gai, tế bào sinh sản. Che chở, bảo vệ, giúp cơ thể di chuyển , bắt mồi, tự vệ và sinh sản.
Lớp trong Chủ yếu là tế bào cơ, tiêu hóa. Có chức năng tiêu hóa ở ruột.

 

CHIA SẺ