Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Chương Thân: Thân cây dài ra là do đâu ?

CHIA SẺ
Thân cây dài ra là do đâu ?; Sự dài ra của các loại thân cây có giống nhau không ? … trong Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 môn Sinh Chương Thân. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (2đ). Thân cây dài ra là do đâu ?

2. (4đ). Sự dài ra của các loại thân cây có giống nhau không ?

3. (4đ). Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

Cột B

Trả lời

1.

Phần vỏ ở miền hút

a)

Gồm biểu bì và thịt vỏ.

1 …

Của rễ.

b)

Gồm biểu bì, thịt vỏ và lông hút.

2 …

2.

Phần trụ giữa ở miền hút của rễ.

c)

Gồm ruột và các bó mạch, mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ.

3       …

4

3.

Phần vỏ ở thân non.

d)

Gồm ruột và các bó mạch, mạch

4.

Phần trụ giữa ở thân

rây ờ ngoài, mạch gỗ ỡ trong.

Non.


1. (2đ). Thân cây dài ra do phần ngọn. Mô phân sinh ngọn gồm một nhóm tế bào có khả năng phân chia làm cho thân, cành dài ra.

2. (4 đim). Sự dài ra của thân các loại cây rất khác nhau.

– Cây thân cỏ, nhất là thân leo (như mồng tơi, mướp, bí…) dài ra rất nhanh.

– Cây thân gỗ lớn chậm hơn, nhưng sống lâu năm nên nhiều cây cao, to như bạch đàn, chò, lim…

– Cây trưởng thành khi bấm ngọn sẽ phát triển nhiều chồi, hoa, quả ; còn khi tỉa cành, cây tập trung phát triển chiều cao.

3. (4đ).

1

2

3

4

b

c

a

d