Trang Chủ Lớp 6 Đề kiểm tra 15 phút lớp 6

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút Chương Đại cương: Thực vật có hoa và thực vật không có hoa phân biệt nhau ở những điểm nào ?

CHIA SẺ
Thực vật có hoa và thực vật không có hoa phân biệt nhau ở những điểm nào ?; Tại sao những cây hoa như : hoa loa kèn, layơn, hoa cúc, hoa hồng… thường chỉ thấy hoa mà không thấy quả, hạt ? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh lớp 6 15 phút Chương Đại cương. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. (3đ). Thực vật có hoa và thực vật không có hoa phân biệt nhau ở những điểm nào ?

2. (2đ). Tại sao những cây hoa như : hoa loa kèn, layơn, hoa cúc, hoa hồng… thường chỉ thấy hoa mà không thấy quả, hạt ?

3. (5đ). Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau.

Thực vật có khả năng tự tổng hợp …(1)… từ nước, muối khoáng trong đất, khí cacbônic trong không khí nhờ chất …(2)… hấp thu được ánh sáng mặt trời để nuôi sống cây. Cung cấp chất hữu cơ cho động vật và con người. Phần lớn thực vật không có khả năng …(3)… Thực vật …(4)… với các kích thích từ bên ngoài. Tuy vậy, cũng có trường hợp như cây xấu hổ có biểu hiện …(5)… như khi chạm nhẹ vào lá, lá cây khép lại, cụp xuống.


1. (3đ). Thực vật có hoa là những thực vật mà cơ quan sinh sản là hoa, quả, hạt. Thực vật không có hoa cơ quan sinh sản không phải là hoa, quả.

2. (2đ). Do nhu cầu, người trồng hoa thu hoạch các loại cây trên đang thời kì ra hoa nên ta ít khi trông thấy quả, hạt của chúng. Tất cả các loại cây trên đều có quả, hạt, chúng thuộc nhóm cây có hoa.

3. (5đ). 1. chất hữu cơ

2. diệp lục

3. di chuyển

4. phản ứng chậm

5. cảm ứng