Trang Chủ Lớp 5 Đề kiểm tra lớp 5

Đề kiểm tra Toán 5 giữa học kì 1 năm 2017 Tiểu học Tài Văn 2

Đề thi kiểm tra Toán 5 giữa học kì 1 năm 2017 Tiểu học Tài Văn 2 thời gian làm bài 40 phút.

1 (1 điểm). Em hãy thực hiện theo yêu cầu:

a/ Số7,04 được đọc là: . . .

b/ “Chín phẩy chín trăm hai mươi chín” được viết là: . . .

2 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Số thập phân có 2 thành phần:

A/ Phần nguyên đứng trước dấu phẩy, phần thập phân đứng sau dấu phẩy.

B/ Phần nguyên đứng sau dấu phẩy, phần thập phân đứng trước dấu phẩy.

C/ Phần nguyên đứng trước dấu phẩy, phần phân số thập phân đứng sau dấu phẩy.

D/ Phần nguyên đứng sau dấu phẩy, phần phân số đứng trước dấu phẩy.

3 (1 điểm).

Chuyển các phân số thập phân sau thành số thập phân.

4 (1 điểm). Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.

Số 938,275, giá trị của chữ số 7 là:

A/ 7 phần nghìn                                B/ 7 chục.

C/ 7 phần mười                                 D/ 7 phần trăm.

5 (1 điểm). So sánh các số thập phân sau:

7,9 . . . .8,2                                        12,56 . . . .12,57

Advertisements (Quảng cáo)

12 . . . .12,0                                       0,56 . . . . 0,57

6 (1 điểm). Viết các số thập phân theo thứ tự từ bé đến lớn 3,66; 6,4; 6,3; 3,63.

7(1 điểm). Viết số thích hợp vào ô trống.

9 m 6 dm = . . . . . . . . . . . .m

4 tấn 129 Kg = . . . . . . . . . tấn

8 (1 điểm). Tính.

Câu 9 (1 điểm).  Mua 6m vải hết 180000 đồng. Hỏi mua 24 m vải loại đó hết bao nhiêu tiền?

Câu 10 (1 điểm). Người ta dùng gạch để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật có chiều dài là 5m, chiều rộng là 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền để lát cả căn phòng. Biết giá tiền 1m2 gạch là 96 000 đồng.

ĐÁP ÁN MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2017 – 2018

1.

a/ Số7,04 được đọc là: Bảy phẩy không bốn.

Advertisements (Quảng cáo)

b/ “Chín phẩy chín trăm hai mươi chín” được viết là: 9,929.

Số thập phân có 2 thành phần:

A/ Phần nguyên đứng trước dấu phẩy, phần thập phân đứng sau dấu phẩy.

3

Số 938,275, giá trị của chữ số 7 là:

D/ 7 phần trăm.

5

7,9 < 8,2                                           12,56 < 12,57

12 = 12,0                                          0,56 < 0,57

6  3,66; 6,4; 6,3; 3,63.

3,63 ; 3,66; 6,3; 6,4.

7. 9 m 6 dm = 9,6 m

4 tấn 129 Kg = 4,129 tấn

8

Câu 9.

Số tiền mua 1 m vải là

180000 : 6 = 30000 (đồng)

Số tiền mua 24 m vải là

30 000 x 24 = 72 000 (đồng)

Đáp số 72 000 đồng

* Có thể giải theo cách khác

Câu 10 (1 điểm). Người ta dùng gạch để lát nền 1 căn phòng hình chữ nhật có chiều dài là 5m, chiều rộng là 4m. Hỏi phải tốn bao nhiêu tiền để lát cả căn phòng. Biết giá tiền 1m2 gạch là 96 000 đồng.

Diện tích căn phòng hình chữ nhật là.

5 x 4 = 20 (m2)

Số tiền mua gạch để lát hết căn phòng đó.

96 000 x 20 = 1 920 000 (đồng)

Đáp số 1 920 000 đồng

Advertisements (Quảng cáo)