Trang Chủ Lớp 12 Đề thi học kì 1 lớp 12

Ma trận kiểm tra giữa kì 2 môn Giáo dục công dân, Địa Lý, Lịch sử lớp 12

Các em tham khảo ma trận, nội dung chính sẽ có trong bài kiểm tra giữa học kì 1 lớp 12 sắp tới dưới đây nhé. (Nội dung của trường THPT TRẦN NGUYÊN HÃN) năm học 2017-2018.

A. Môn Giáo dục công dân:

1. Pháp luật và đời sống

– Biết được pháp luật là gì

– Hiểu được các đặc trưng của pháp luật

– Chấp hành luật giao thông

2.Thực hiện pháp luật

– Biết được khái niệm thực hiện pháp luật

– Hiểu được các hình thức thực hiện pháp luật

– Vận dụng trong thi hành pháp luật

– Vận dụng trong tuân thủ pháp luật

– Phân biệt được các loại vi phạm pháp luật

3. Công dân bình đẳng trước pháp luật

– Biết được bình đẳng là gì

– Hiểu được nội dung bình đẳng trong lao động

– Biết sử dụng hợp đồng lao động

4. Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội

– Biết được bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

– Hiểu được nội dung bình đẳng trong hôn nhân và gia đình

– Thực hiện quyền trong vấn đề nắm giữ tài sản

Advertisements (Quảng cáo)

– Biết bảo vệ quyền bình đẳng mà mình được hưởng trong hôn nhân và gia đình

Xem đầy đủ (tải về) tại đây: Ma tran kiem tra mon GDCD giua ki 1 lop 12_ Dethikiemtra.com

B. Môn Địa Lý: 

Chủ đề 1: Vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Trình bày vị trí địa lí, giới hạn, phạm vi lãnh thổ Việt Nam

Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế – xã hội và quốc phòng

Phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ đối với tự nhiên, kinh tế – xã hội và quốc phòng

Dựa vào Atlats xác định được các đặc điểm vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ Việt Nam trên bản đồ

Vận dụng một số tình huống thực tế ở vùng biển Việt Nam

Chủ đề 2: Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển

Trình bày được khái quát về biển Đông Phân tích ảnh hưởng của biển Đông đối với thiên nhiên Việt Nam .

Xác định trên bản đồ Tự nhiên Việt Nam vị trí các vịnh biển, các điểm du lịch, nghỉ mát nổi tiếng ở vùng biển nước ta

Chủ để 3: Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa

Advertisements (Quảng cáo)

Biết được nguyên nhân và biểu hiện của khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa ở nước ta.

Phân tích được sự khác nhau về khí hậu giữa các vùng.

– Phân tích biểu đồ khí hậu, bảng số liệu về khí hậu của một số địa điểm (Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh).

Chủ đề 4: Thực hành – Nhận xét biểu đồ.

– Nhận xét bảng số liệu

– Lựa chọn biểu đồ hợp lý nhất.

– Giải thích các nhận định từ bảng số liệu.

– Giải thích các nhận định từ biểu đồ. – Giải thích sự phân bố đối tượng trên bản đồ.

Xem đầy đủ/tải về: Ma trận kt chung giữa kì Địa 12 12 2017-2018

B. Môn Lịch Sử (Trắc nghiệm khách quan:70% Tự luận:30%)

1. Quan hệ quốc tế sau chiến tranh thế giới II

Trình bày được những thỏa thuận của 3 cường quốc tại nhội nghị Ian ta

Lí giải được tại sao chiến tranh lạnh kết thúc

2. Các nước Á, Phi, Mĩ la tinh sau chiến tranh thế giới II

Biết được những nét chung về quá trình đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á

Hãy làm sáng tỏ những thành tựu của tổ chức ASEAN

3. Các nước tư bản sau chiến tranh thế giới II

Trình bày được tình hình kinh tế Mĩ, Nhật Giải thích được nguyên nhân phát triển kinh tế Mĩ, Nhật

Nhận xét được chính sách đối ngoại của Mĩ

4.Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa

Nêu được nguồn gốc, đặc điểm

Hiểu được thế nào là toàn cầu hóa, biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa

Phân tích thời cơ và thách thức đối với các nước đang phát triển

5.Việt Nam từ 1919 – 1925 Trình bày được chính sách khai thác thuộc địa lần 2 của Pháp

Hiểu được tác động của cuộc khai thác thuộc địa đến kinh tế, xã hội Việt Nam

Hiểu và giải thích được hoạt động của Nguyễn Ái Quốc

Phân tích được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1919-1925

Đánh giá công lao của Nguyễn Ái Quốc Rút ra được công lao của Nguyễn Ái Quốc

Tải về: Giua ki 1 mon Su Ma tran

Chúc các em học tốt!

Advertisements (Quảng cáo)