Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán số 2 năm 2019: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông?

CHIA SẺ

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2019 nhằm giúp các em củng cố lại kiến thức và đạt kết quả cao trong kì thi tới.

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng:

Bài 1: Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là?: (0,5 điểm)

A. 24,18
B. 24,108
C. 24,018
D. 24,0108

Bài 2: Phân số  viết dưới dạng số thập phân là: (0,5 điểm)

A. 0,065
B. 0,65
C. 6,05
D. 6,5

Bài 3: Phần nguyên của số 1942,54 là: (0,5 điểm)

A. 54
B. 194254
C. 1942
D. 1924,54

Bài 4: Chữ số 5 trong số thập phân 1942,54 có giá trị là? (0,5 điểm)

A. Phần triệu
B. Phần trăm
C. Phần mười
D. Phần nghìn

Bài 5: 7cm2 9mm2 = …………..cm2 số thích hợp viết vào chỗ chấm là: (0,5 điểm)

A. 79
B.790
C. 7,09
D. 7900

Bài 6: Chiều dài 30m, chiều rộng 15m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (0,5 điểm)

A. 80 m
B. 70 m
C. 90 m
D. 60 m

Bài 7: Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chỗ chấm: (3 điểm)

Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a) 1,5 tấn = ……………kg               b) 5000m2 = ………. ha

Bài 9: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm)

34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,329; 37,314

Bài 10: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông? (2điểm)

Đá án đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán số 2 năm 2019

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài 1 2 3 4 5 6
Khoanh đúng A B C C C C
Điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm

Bài 7: Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chỗ chấm: (3 điểm)

Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a) 1,5 tấn = 1500 kg          b) 5000m2 = 0,5ha

Bài 9: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm)

34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,314; 37,329

Bài 10: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông? (2 điểm)

Bài giải

12 ngày gấp 4 ngày số lần là: (0,25đ)

12 : 4 = 3 (lần) (0,75đ)

Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là: (0,25đ)

1500 x 3 = 4500 (cây) (0,5đ)

Đáp số: 4500 cây thông. (0,25 đ)

Lưu ý: Học sinh làm: Trung bình một ngày đội đó trồng được là: (0,25đ)

1500 : 4 = 375 (cây) (0,25đ)

Số cây thông đội đó trồng được trong 12 ngày là: (0,25đ)

375 x 12 = 4500 (cây) (0,5đ)

Đáp số: 4500 cây thông. (0,25 đ)