Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường Tiểu học Trần Thới 2, Cà Mau: Một đội trồng rừng, cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ?

CHIA SẺ

Các em cùng thử sức với đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2018 – 2019 trường Tiểu học Trần Thới 2, Cà Mau, bài thi gồm 10 bài như sau:

Bài 1: Số thập phân gồm “Ba mươi tám đơn vị, một phần trăm” được viết thành: (0,5 điểm)

A. 38,01     B. 38,1      C. 38,001       D. 38,0001

Bài 2: Chữ số 4 trong số thập phân 50,431 có giá trị là: (0,5điểm)

A. 4/10     B. 4/100      C. 4/1000         D. 4/100000

Bài 3: Nối ý ở cột A tương ứng với số đo ở cột B. (1điểm)

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S: (0,5điểm)

A. 8m²4dm² = 8,04m²                 B. 4020kg = 4,02 tấn

Bài 5: 7cm²9mm²….cm² số thích hợp viết vào chỗ chấm là: (0,5điểm)

A. 79       B.790    C. 7,09       D. 7900

Quảng cáo

Bài 6: Chiều dài 30m, chiều rộng 15m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (0,5điểm)

A. 80m         B. 70m    C. 90m       D. 60m

Bài 7: Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chổ chấn: (3điểm)

a, 4/17…..1     b, 3/10…2/5    c, 3,125 … 2,075

d, 56,9 … 56       d, 42dm4cm … 424cm    e, 9kg … 9000g

Bài 8: Tính: (1 điểm)

Bài 9: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (0,5điểm)

3,63; 3,66; 6,4; 6,3

Bài 10: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ lớn đến : (0,5điểm)

3,63; 3,66; 6,4; 6,3

Bài 11: Một đội trồng rừng, cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ? (1,5điểm)

Đáp án đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường Tiểu học Trần Thới 2, Cà Mau