Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

Đề KSCL giữa học kì 1 lớp 5 môn Toán trường Tiểu học số 2 xã Định An: Chu vi của một hình chữ nhật là 180m. Chiều rộng kém chiều dài 20m. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?

Các em cùng tham khảo đề thi giữa học kì 1 năm học 2018 – 2019 môn Toán lớp 5 được trường Tiểu học số 2 xã Định An tổ chức thi, đề gồm 9 bài cụ thể như sau:

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý đúng (bài 1,2,3,4) và làm bài 5,6,7,8,9

Bài 1: Hỗn số  viết dưới dạng số thập phân là

A. 17/5     B. 15/5       C. 6/5      D. 5/17

Bài 2: a, Phần nguyên của số 9042,54 là:

A. 54           B. 904254          C. 9042       D. 9042,54 

b, Chữ số 5 trong số thập phân 9042,54 có giá trị là?

A. Phần triệu     B. Phần trăm     C. Phần mười     D. Phần nghìn

Bài 3: 7cm²9mm²=…..cm² số thích hợp điền vào chỗ trống là:

A. 79     B. 7,9     C. 790       D. 7900

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 4: Chiều dài 4/5m, chiều rộng 1/2m. Chu vi của một hình chữ nhật là:

A. 5/7m      B. 10/7m      C. 13/5m      D. 13/10m

Bài 5: Điền dấu <,>,= thích hợp vào chỗ trống

a) 3,025 … 2,075           b) 56,009 … 56

c) 42dm4cm … 424cm      d) 9,01kg … 9010g

Advertisements (Quảng cáo)

Bài 6: Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân

a, 32/40      b. 5/20

Bài 7: Viết các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé 

Bài 8: Một người thợ may 30 bộ quần áo đồng phục hết 90 m vải. Hỏi nếu người đó may 60 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải?

Bài 9: Chu vi của một hình chữ nhật là 180m. Chiều rộng kém chiều dài 20m. Tính diện tích của hình chữ nhật đó?

Advertisements (Quảng cáo)