Trang Chủ Lớp 5 Đề thi học kì 1 lớp 5

KSCL giữa học kì 1 môn Sử lớp 5 – TH Krông Buk 2019: Thông qua bản điều trần, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì cho đất nước?

Đáp án chi tiết đề kiểm tra giữa học kì 1 năm học 2019 – 2020 môn Lịch Sử được trường TH Krông Buk tổ chức thi.

I.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4đ) Khoanh vào chữ cái đăt trước câu trả lời đúng nhất.

Câu 1.Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước vào thời gian nào?

A. Ngày 5/6/1911         B. Ngày 15/6/1911

C. Ngày 6/5/1911                   D. Ngày 16/5/1911

Câu 2.  Sau khi băn khoăn, cân nhắc giữa lệnh vua và ý dân, Trương Định đã quyết định

A. Tuân lênh vua giải tán nghĩa bình, đi nhận chức Lãnh Bình ở An Giang.

B. Rời khỏi Gia Định để tiếp tục chiêu mộ nghĩa quân đánh Pháp.

C. Ở lại cùng nhân dân chống giặc và được phong “Bình Tây Đại nguyên soái”.

D. Trương Định về quê ở Quảng Ngãi để xây dựng lượng chống quân xâm lược.

Câu 3. Thông qua bản điều trần, Nguyễn Trường Tộ mong muốn điều gì cho đất nước?

Muốn nhân dân thoát khỏi cảnh nghèo đói.

Muốn đất nước cải cách, phải tiếp cận với khoa học tiên tiến trên thế giới lúc bấy giờ.

Ông mong muốn xóa bỏ chế độ phong kiến đương thời.

Advertisements (Quảng cáo)

D.Muốn đất nước từ bỏ những cách làm cũ, lạc hậu, thực hiện cách làm mới để đạt được sự phát triển tốt hơn.

Câu 4: Năm 1884, sau khi triều đình Huế kí hiệp ước công nhận quyền đô hộ của thực dân Pháp trên toàn bộ nước ta, trong nội bộ triều đình Huế đã nảy sinh những quan điểm nào?

A. Hòa hoãn, thương thuyết với Pháp.

B. Cương quyết cùng nhân dân tiếp tục chiến đấu chống Pháp, giành lại độc lập dân tộc.

C. Cầu cứu nhà Thanh đưa quân sang đánh Pháp.

D. Cả đáp án A và B đều đúng.

Câu 5. Đầu xuân 1930, Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra ở đâu? Do ai chủ trì?

A. Ở thành phố Hồ Chí Minh (Việt nam). Do Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo.

B. Ở Hồng Kông (Trung Quốc). Do Phan Bội Châulãnh đạo.

Advertisements (Quảng cáo)

C. Ở thành phố Hồ Chí Minh (Việt nam).Do Phan Bội Châu lãnh đạo.

D. Ở Hồng Kông (Trung Quốc).Do Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo.

Câu 6. Điền từ thích hợp vào chỗ chấm :

Từ cuối thế kỉ …………., thực dân Pháp tăng cường khai mỏ, lập nhà máy, đồn điền để ……………….

……….. và …………… nhân dân ta. Sự xuất hiện các ………………………….. đã tạo ra những thay đổi trong xã hội Việt Nam: các giai cấp, tầng lớp mới ra đời như công nhân, ………………………….., viên chức, trí thức.

Đáp án đề KSCL giữa học kì 1 môn Sử lớp 5 – TH Krông Buk 2019

PHẦN CÂU NỘI DUNG ĐIỂM
I. Trắc nghiệm 1 Đáp án A 0,5
2 Đáp án C 0,5
3 Đáp án B 0,5
4 Đáp án C 0,5
5 Đáp án D 0,5
6 XIX  ;  vơ vét tài nguyên và bốc lột  ;  nghành kinh tế mới  ;  chủ xưởng, nhà buôn  . Mỗi ý đúng được 0,1 đ
7 A. Sai  ; B. Đúng  ;  C. Đúng  ;  D. Sai. Mỗi ý đúng được 0,125đ
8 Đáp án C. 0,5
II. Tự luận 1 *Diễn biến:

– Đêm mồng 4, rạng sáng mồng 5/7/1885, cuộc phản công ở kinh thành Huế bắt đầu bằng tiếng nổ của súng “Thần công”

– Quân ta do Tôn Thất Thuyết chỉ huy, tấn công vào đồn Mang Cá và tòa Khâm sứ Pháp.

– Bị đánh bất ngờ, Pháp bối rối nhưng nhờ ưu thế về vũ khí đến gần sáng Pháp đánh trả lại.

– Quân ta chiến đấu oanh liệt, dũng cảm.

* Kết quả: Thất bại. Tôn Thất Thuyết đưa vua Hàm Nghi lên Quảng Trị để tiếp tục kháng chiến và ban chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân cả nước đứng lên giúp vua.

 

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

 

2   Nguyễn Tất Thành quyết chí ra đi tìm đường cứu nước mới vì:

– Người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà rơi vào tay thực dân Pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa của nông dân nổ ra những đều bị dập tắt và thất bại.

– Nguyễn Tất Thành không nhất trí với chủ trương, con đường cứu nước của các bậc tiền bối.

– Nguyễn Tất Thành muốn sang phương Tây tìm hiểu xem nước Pháp và nước khác làm như thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào mình.

 

0,3(6)đ

0,3 (6)đ

0,3 (6)đ

3 Ý nghĩa:

– Đảng ra đời là sự kiện vĩ đại, đánh dấu 1 bước ngoặc trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

– Cách mạng Việt Nam đã có Đảng lãnh đạo đúng đắn, liên tiếp dành nhiều thắng lợi to lớn.

– Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của Việt Nam.

– Đảng trờ thành 1 bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới.

– Ngày 3/2 trở thành ngày kỉ niệm thành lập Đảng.

 

0,2 đ

0,2 đ

0,2 đ

0,2 đ

0,2 đ

Chú ý:

Advertisements (Quảng cáo)