Trang Chủ Lớp 5 Khảo sát chất lượng lớp 5

Đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 5 – Tiểu học Mỹ Xuyên 1, Sóc Trăng 2018: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ?

CHIA SẺ

Dưới đây là đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 trường TH Mỹ Xuyên 1, Sóc Trăng năm học 2018 – 2019. – có đáp án

Bài 1: Hai mươi bốn đơn vị, một phần mười, tám phần trăm được viết là ?: (0,5 điểm)

A. 24,18           B. 24,108       C. 24,018        D. 24,0108

Bài 2: Phân số 65/100 viết dưới dạng số thập phân là: (0,5 điểm)

A. 0,065      B. 0,65      C. 06,05       D. 6,5

Bài 3: Phần nguyên của số 1942,54 là :(0,5điểm)

A. 54      B. 194254      C. 1942      D. 1924,54

Bài 4: Chữ số 5 trong số thập phân 1942,54 có giá trị là ? (0,5 điểm)

A. Phần triệu     B. Phần trăm       C. Phần mười       D. Phần nghìn

Bài 5: 7cm²9mm²………. cm² số thích hợp viết vào chỗ trống là:

Quảng cáo

A. 79      B. 790      C. 7,09       D. 7900

Bài 6: Chiều dài 30m, chiều rộng 15m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (0,5 điểm)

A. 80m      B. 70m      C. 90m      D. 60m

Bài 7: Điền dấu < ; > ; = ; thích hợp vào chỗ chấm: (3 điểm)

A. 4/17…1     B. 3/10…2/5     C. 3,125 … 2,075    D. 56,9 … 56

e. 42dm4cm … 424cm          h. 9kg … 9000g

Bài 8: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)

a) 1,5 tấn = ……………kg        b) 5000m² =……….ha

Bài 9: Viết các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn: (1 điểm) 

34,075; 34,175; 34,257; 37,303; 37,329; 37,314

Bài 10: Một đội trồng rừng trung bình cứ 4 ngày trồng được 1500 cây thông. Hỏi trong 12 ngày đội đó trồng được bao nhiêu cây thông ? (2điểm)

Đáp án đề kiểm tra giữa kì 1 môn Toán lớp 5 – Tiểu học Mỹ Xuyên 1, Sóc Trăng 2018