Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3,4 trang 153,154 SGK Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

CHIA SẺ

Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

Đáp án và Hướng dẫn giải bài 1,2,3 trang 153; bài 4 trang 154 SGK Toán 5: Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo)

Bài 1: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-mét:

4km 382m ;            2km 79m ;          700m.

b) Có đơn vị đo là mét:

7m 4dm ;                5m 9cm ;           5m 75mm.

Giải: a) 4km 382m = 4,382km ;

2km 79m = 2,079km;

700m =  0,700km.

b) 7m 4dm = 7,4m ;

5m 9cm = 5,09 m  ;

5m 75mm = 5,075m.


Bài 2 trang 153: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 350g;                          1kg 65g.

b)  Có đơn vị đo là tấn:

8 tấn 760kg ;                      2 tấn 77 kg.

Giải: a) 2kg 350g = 2,350kg ;

1kg 65g  =1,065 kg.

b) 8 tấn 760kg = 8,760 tấn ;

2 tấn 77 kg = 2,077 tấn.


Bài 3 trang 153 SGK Toán 5 – ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng tiếp theo

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 0,5m = …cm   ;

b) 0,075km = …m;

c) 0,0064kg = …g;

d) 0,08 tấn = …kg.

Đáp án: a) 0,5m = 50cm   ;

b) 0,075km = 75m;

c) 0,0064kg = 64g;

d) 0,08 tấn = 80kg.


Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3576m = …km ;

b) 53cm =…m ;

c) 5360kg = …tấn ;

d) 657g = …kg  ;

Đáp án: a) 3576m = 3,576km ;

b) 53cm = 0,53m ;

c) 5360kg = 5,360tấn ;

d) 657g = 0,657kg  ;