Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3, trang 170 Toán 5: Một số dạng bài toán đã học

Một số dạng bài toán đã học: giải bài 1,2,3 trang 170 SGK Toán 5: Một số dạng bài toán đã học

– Tìm số trung bình cộng
– Tìm hai số biết tổng và hiệu của hai số đó
– Tìm hai số biết tổng và tỉ đô của hai số đó
– Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
– Bài toán về tỉ số phần trăm
– Bài toán về chuyển động đều
– Bài toán có nội dung hình học (Chu vi, diện tích, thể tích)

Bài 1 trang 170: Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km, giờ thứ hai đi được 18km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?

 Quãng đường người đi xe đạp đi được trong giờ thứ ba là:

(12 + 18) : 2 = 15 (km)

Trung bình mỗi giờ người đi xe đạp đi được quãng đường là:

(12 + 18 +15) : 3 =15 (km)

Đáp số: 15km.


Bài 2: Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m. Chiều dài hơn chiều rộng 10m. Tính diện tích mảnh đất đó.

Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

Advertisements (Quảng cáo)

120 : 2 = 60 (m)

Ta có sơ đồ:

Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:

(60 + 10) : 2 = 35 (m)

Advertisements (Quảng cáo)

Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

(60 – 10) : 2 = 25 (m)

(hoặc 60 – 35 = 25)

Diện tích mảnh đất đó là:

35 x 25 = 875 (m2)

Đáp số: 875m2


Bài 3: Một khối kim loại có thể tích 3,2cm3 và cân nặng 22,4g. Hỏi một khối  kim loại cùng chất có thể tích là 4,5cm3 cân nặng bao nhiêu gam ?

3,2cm3 : 22,4g

4,5cm3 : ?…g

1cm3 kim loại nặng là:

22,4 : 3,2 = 7 (g)

4,5cm3 kim loại nặng là:

7 x 4,5 = 32,5 (g)

Đáp số: 31,5g.

Advertisements (Quảng cáo)