Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Luyện tập chung Toán 5 Tiết 163: Bài 1,2,3, trang 169,170

Luyện tập chung Tiết 163: bài 1,2 trang 169; bài 3 trang 170 SGK Toán 5. Bài toán luyện phần hình học chu vi diện tích một số hình.

1.Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 160m, chiều rộng 30m. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 10m2 thu được 15kg rau. Hỏi trêm cả mảnh.vườn đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam rau ?

Nửa chuvi mảnh-vườn là: 160 : 2 = 80 (m)

Chiều dài mảnh-vườn là: 80 – 30 = 50 (m)

Diện-tích mảnh-vườn là: 50 x 30 = 1500 (m2)

1500m2 gấp 10m2 số lần là: 1500 : 10 = 150 (lần).

Số li-lô-gam rau thu hoạch được trên mảnh-vườn đó là:

15 x 150 = 2250 (kg).

Đáp số: 2250kg rau.


2. Đáy của một hình hộp chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật đó, biết DTXQ của hộp là 6000cm2

Advertisements (Quảng cáo)

Chuvi đáy HCN là: (60 + 40) x 2 = 200 (cm)

Chiều cao hình hộp chữ nhật đó là: 6000 : 200 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm.


Bài 3 trang 170.Một mảnh đất được vẽ trên bản đồ tỉ lệ 1 : 1000 (xem hình vẽ). Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó.

Advertisements (Quảng cáo)

Chia mảnh-đất thành 1 HCN và 1 hình tam giác.

Độ dài thật cạnh AB là: 5 x 1000 = 5000 (cm)

5000cm = 50m

Độ dài cạnh AE = BC là: 2,5 x 1000 = 2500 (cm)

2500cm = 25m

Độ dài thật cạnh DE là: 4 x 1000 = 4000 (cm)

4000cm = 40m

Độ dài thật cạnh DC là: 3 x 1000 = 3000 (cm)

3000cm = 30m

Chu-vi mảnh-đất là: 50 + 25 + 40 + 30 + 25 = 170 (m)

Diện-tích mảnh-đất ABCD là: 50 x 25 = 1250 (m2)

Diện-tích mảnh.đất hình tam giác là: 30 x 40 : 2 = 600 (m2)

Diện-tích cả mảnh.đất ABCDE là: 1250 + 600 = 1850 (m2)

Advertisements (Quảng cáo)