Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3, trang 168 môn toán lớp 5: Ôn tập tính diện tích thể tích một số hình

Ôn tập tính diện tích thể tích một số hình và luyện tập: hình hộp chữ nhật hình lập phương

  • Bài 1,2,3 trang 168 SGK Toán 5
  • Bài 1,2,3 trang 169 (Luyện tập)

1. Một phòng học có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 6m, chiều rộng 4,5m và chiều cao 4m. Người ta muốn quét vôi trần nhà và bốn bức tường phía trong phòng. Biết rằng diện tích các cửa bằng 8,5m2,hãy tính diện tích cần quét vôi.

 Diện-tích trần nhà là: 6 x 4,5 = 27 (m2)

Diện-tích xung quanh phòng học là: (6 + 4,5) x 2 x 4 = 84  (m2)

Diện-tích cần quét vôi là: 27 + 84 -8,5 = 102,5  (m2)

Đáp số: 102,5m2


Bài 2. Bạn An làm một cái hộp dạng hình lập phương bằng bìa có cạnh 10cm.

a) Tính thể tích cái hộp đó.

b) Nếu dán giấy màu tất cả các mặt ngoài của hộp đó thì bạn An cần dùng bao nhiêu xăng-ti-mét vuông giấy màu ?

a) Thể tích cái hộp hình lập phương là: 10 x 10 x 10 = 1000 (cm3)

b) Diện-tích giấy màu cần dùng để dán các mặt của cái hộp đó chính là diện-tích toàn phần của hình lập phương:

Diện-tích giấy màu cần dùng là:

Advertisements (Quảng cáo)

10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

Đáp sô: a) 1000cm3 ; b) 600cm2


Bài 3 trang 168: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước ở trong lòng bể là: chiều dài 2m, chiều rộng 1,5m và chiều cao 1m. Khi bể không có nước người ta mở vòi cho nước chảy vào bể, mỗi giờ được 0,5m3. Hỏi sau mấy giờ bể sẽ đầy nước ?

Thể tích bể nước là: 2 x 1,5 x 1 = 3 (m3)

Thời gian để vòi nước chảy đầy bể là: 3 : 0,5 = 6 (giờ)

Đáp số: 6 giờ.


Luyện tập ôn tập tính diện tích thể tích một số hình

1. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2 trang 169 Toán 5: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m3. Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m. Tính chiều cao của bể.

Diện tích đáy bể hình hộp chữ nhật là:

1,5 x 0,8 = 1,2 (m2)

Chiều cao của bể hình hộp chữ nhật là:

1,8 : 1,2 = 1,5 (m).

Đáp số: 1,5m


Bài 3.Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn phần của khối nhựa gấp mấy lần diện tích toàn phần của khối gỗ đó?

Giải chi tiết: DTTP của khối nhựa hình lập phương là:

10 x 10 x 6 = 600 (cm2)

Cạnh khối gỗ hình lập phương là:

10 : 2 = 5 (cm)

DTTP của khối gỗ hình lập phương là:

5 x 5 x 6 = 150 (cm2)

DTTP của khối nhựa gấp DTTP của khối gấp số lần là:

600 : 150 = 4 (lần)

Đáp số: 4 lần.

Advertisements (Quảng cáo)