Trang Chủ Lớp 5 Bài tập SGK lớp 5

Giải bài 1,2,3 trang 100 SGK Toán 5: Diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn – Toán 5: Đáp án và  giải bài 1,2,3 trang 100 SGK.

Kiến thức cần nhớ: Muốn tính diện tích của hình tròn ta lấy bán kính nhân với bán kính rồi nhân với số 3,14

S = r x r x 3,14

( S là diện tích, r là bán kính ).


Bài 1: Tính diện tích hình tròn có bán kính r:

a) r = 5cm;                          b) r = 0,4dm.                     c) r = 3/5m

ĐS: a) 5 x 5 x 3,14 =  78,5 (cm2)

b) 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (dm2).

c)  3/5m = 0,6m

0,6 x 0,6 x 3,14 = 1,1304 (m2).

Đáp số: a) 78,5 (cm2); b) 0,5024 (dm2); c) 1,1304 (m2).

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 2: Tính diện tích hình tròn có đường kính r:

a) d = 12cm;             b) d = 7,2dm.                c) d = 4/5 m

Đ/a: a) Bán kính là: 12 : 2 = 6 (cm)

Diện-tích là: 6 x 6 x 3,14 = 113,04 (cm2)

b) Bán kính là: 7,2 : 2 = 3,6 (dm)

Diện-tích là: 3,6 x 3,6 x 3,14 = 40,6944 (dm2)

Advertisements (Quảng cáo)

c) Bán kính là: 4/5 : 2 =  4/10 = 0,4 (m)

Diện tích là: 0,4 x 0,4 x 3,14 = 0,5024 (m2)


Bài 3 trang 100 Toán 5: Tính diện tích của một bàn hình tròn có bán kính 45cm.

 Diện tích của một bàn hình tròn là: 45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm2)

Đáp số: 6358,5 cm2


Bài tập làm thêm: (Bài 2,3 trong vở bài tập)

2. Viết số đo thích hợp vào ô trống:

r(1) = d : 2 = 8,2 : 2 = 4,lcm

s(1) = 4,1 X 4,1 X 3,14 = 52,7834cm2

r (2)= 18,6 : 2 = 9,3dm

s(2) = 9,3 X 9,3 X 3,14 = 271,5786dm2

r(3) = 2/3 : 2 = 1/3.

s(3) = 1/3 x 1/3  x 3,14 = 3,14/9 m2

Hình-tròn (1) (2) (3)
Đường kính 8,2cm 18,6dm 2

— m 3

Diện tích 52,7834cm2 271,5786dm2 3,14, ——m 9

3. Sàn diễn của một rạp xiếc có dạng hình tròn với bán kính là 6,5m. Tính diện tích của sàn diễn đó.

Diện tích của sàn diễn là: 6,5 X 6,5 X 3,14 = 132,665 (m2)

Advertisements (Quảng cáo)