Trang Chủ Lớp 8 Khảo sát chất lượng lớp 8

Đề KSCL đầu năm môn Hóa lớp 8 – THCS Biên Giới 2018: Tại sao rót nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng? Muốn cốc khỏi vỡ khi rót nước sôi vào thì làm thế nào

CHIA SẺ

Phòng GD & ĐT Châu Thành trường THCS Biên Giới kiểm tra chất lượng đầu năm môn Hóa đối với các em học sinh khối 8:

I/ Trắc nghiệm : Chọn câu trả lời đúng (2đ)

Câu 1. Tài nguyên tái sinh là :

A. Tài nguyên vô tận mà con người có thể khai thác.

B. Tài nguyên khi được khai thác và sử dụng hợp lí có điều kiện phát triển, phục hồi.

C. Tài nguyên mà con người có thể khai thác và sử dụng sau một thời gian bị cạn kiệt

D. Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu.

Câu 2.  Hệ sinh thái bao gồm:

Â. Quần xã sinh vật và khu vực sống

B. Cá thể sinh vật và khu vực sống

C. Quần thể sinh vật và khu vực sống

D. Sinh vật và môi trường sống

Câu 3.  Động năng của một vật  phụ thuộc vào những yếu tố nào sau đây ?

A . Khối Lượng và độ cao.

B . Vận tốc và độ cao.

C . Độ cao và trọng lượng riêng.

D . Vận tốc  và khối lượng.

Câu 4.  Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

A . Khối Lượng và độ cao.

B . Vận tốc và độ cao

C . Độ cao và trọng lượng riêng

Quảng cáo

D . Vận tốc  và khối lượng

Câu 5: Chất có trong không khí góp phần gây nên hiện tượng vôi sống hóa đá là:

A. NO         B. NO2             C. CO2                  D. CO

Câu 6: Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. Fe, Cu, Mg            B. Zn, Fe, Cu

C. Zn, Fe, Al               D. Fe, Zn, Ag

Câu 7: Oxit là:

A. Hỗn hợp của nguyên tố oxi với một nguyên tố hóa học khác.

B. Hợp chất của nguyên tố phi kim loại với một nguyên tố hóa học khác.

C. Hợp chất của oxi với một nguyên tố hóa học khác.

D. Hợp chất của nguyên tố kim loại với một nguyên tố hóa học khác.

Câu 8: Chất khí nào sau đây là nguyên nhân gây ra hiệu ứng nhà kính?

A. CO2            B. O2             C. N2                    D. H2

II/ Tự luận: (8đ)

Quảng cáo

Câu 1: (1điểm)

Trong chuỗi thức ăn, mỗi loài sinh vật là 1 mắt xích. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa mắt xích với mắt xích đứng trước và mắt xích đứng sau nó trong chuỗi thức ăn?

Câu 2: (1điểm)

Thế nào là luật bảo vệ môi trường?

Câu 3: (1điểm)

Hãy điền nội dung phù hợp vào chỗ chấm của các chuỗi thức ăn sau:

……………………….-> châu chấu -> ………………->…………

……………………….-> sâu -> ………………………->……….

Cỏ     -> ……………….-> ………………-> đại bàng

 …………-> …………….-> ……………….. -> xác sinh vật

Câu 4: (1,5 điểm)

Tại sao rót nước sôi vào cốc thủy tinh thì cốc dày dễ bị vỡ hơn cốc mỏng? Muốn cốc khỏi vỡ khi rót nước sôi vào thì làm thế nào?

Câu 5: (1 điểm)

Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp?

Câu 6: (0,5 điểm)

Nêu khái niệm phản ứng trao đổi?

Câu 7: (2 điểm)

Hãy phân loại và gọi tên các hợp chất sau: CuO, HCl, NaCl, KOH.