Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Thi cuối học kì I môn Văn lớp 8: Thuyết minh về một đồ dùng học tập mà em yêu thích

CHIA SẺ

Xác định trường từ vựng có trong đoạn văn trên. Cho biết các từ trên là thuộc trường từ vựng nào? … trong đề thi môn Văn lớp 8 cuối học kì I.

Đề bài

Câu 1: (3,0 điểm)  Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

“Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ thấy họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương…”

(Trích sách Ngữ văn 8, tập 1, NXB Giáo dục)

  1. Đoạn văn trên trích từ tác phẩm nào? Tác giả là ai? (1,0 điểm)
  2. Đây là lời nhận xét của nhân vật nào trong văn bản? Xác định từ bộc lộ cảm xúc có trong đoạn văn trên. (1,0 điểm)
  3. Xác định trường từ vựng có trong đoạn văn trên. Cho biết các từ trên là thuộc trường từ vựng nào? (1,0 điểm)

Câu 2: (2,0 điểm)

“Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều”

( Trích “Quê hương” của Đỗ Trung Quân)

Hình ảnh quê hương được nhắc đến gợi cho em nhiều suy nghĩ về trách nhiện của bản thân đối với quê hương, đất nước. Hãy viết một văn bản ngắn (khoảng một trang giấy thi) trình bày suy nghĩ của bản thân về vấn đề trên.

Câu 3: (5,0 điểm) Thuyết minh về một đồ dùng học tập mà em yêu thích.