Trang Chủ Lớp 8 Đề thi học kì 1 lớp 8

Đề thi cuối học kì I môn Văn lớp 8: Nêu cảm nhận 3-4 dòng về vẻ đẹp của con người Việt Nam

CHIA SẺ

Nêu cảm nhận 3-4 dòng về vẻ đẹp của con người Việt Nam?; Nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ: “Thân… Ơi?” … trong Đề thi cuối học kì I môn Văn 8

Đề bài

Câu 1: (3,0 điểm) Đọc đoạn thơ sau và thực hiện yêu cầu

“Tre xanh

Xanh tự bao giờ ?

Chuyện ngày xưa … đã có bờ tre xanh

Thân gầy guộc , lá mong manh

Mà sao nên lũy nên thành tre ơi ?

Ở đâu tre cũng xanh tươi

Cho dù đất sỏi đất voi bạc màu !

Có gì đâu có gì đâu

Mỡ màu ít chắt dồn lâu hoá nhiều

Rễ siêng không ngại đất nghèo

Tre bao nhiêu rễ bấy nhiêu cần cù

Vươn mình trong gió tre đu

Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành

Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh

Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm”

  (Trích Tre Việt Nam – Nguyễn Duy)

  1. Chỉ ra phương thức biểu đạt được sử dụng trong đoạn thơ. (0,5 đ)
  2. Nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ được sử dụng trong hai dòng thơ: “Thân… Ơi?” (1,5 đ)
  3. Nêu cảm nhận 3-4 dòng về vẻ đẹp của con người Việt Nam?  (1,0 đ)

Câu 2: (3,0 điểm) “Kính gửi Thầy! …. Xin hãy dạy chi cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người trả giá cao nhất , nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình”. (Trích thư của Tổng thống Abraham Lincoln, gửi Hiệu trưởng nơi con trai Ông theo học) .

Em suy nghĩ như thế nào về câu nói trên?

Câu 3: (4,0 điểm) Thuyết minh về một nhân vật văn học trong chương trình ngữ văn mà em yêu thích nhất.