Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 8 chương 1 Cơ học: Làm cách nào để tăng áp lực?

CHIA SẺ
Làm cách nào để tăng áp lực?; Hãy tính áp lực và áp suất dựa vào bảng sau … trong Đề kiểm tra 15 phút môn Lý lớp 8 chương 1 Cơ học. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1. Áp lực là gì ? Đơn vị đo áp lực? Làm cách nào để tăng áp lực?

2. Hãy tính áp lực và áp suất dựa vào bảng sau :

     Đối tượng

Khối lượng

Áp lực

Diện tích phần tiếp xúc với nền đất

Áp suất

(N/m\(^2\))

Người

60 kg

210 cm\(^2\) 1 bàn chân

Máy cày

6000 kg

1,4 m\(^2\) 1 dây xích

Bàn 4 chân

20 kg

16 cm\(^2\)  1 chân bàn

Xe tăng

60 tấn

1,5 m\(^2\) 1 dây xích


1. + Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép

 + Đơn vị đo áp lực là N

 + Để tăng áp lực thì ta cần: Tăng lực ép vuông góc lên diện tích bị ép.

2.Dùng công thức tính áp suất \(P =\dfrac{F }{ S}\)  ta được bảng sau:

Đối tượng

Khối lượng

Áp lực

Diện tích phần tiếp xúc với nền đất

Áp suất

(N/m\(^2\))

Người

60 kg

600 N

  210 cm\(^2\) 1 bàn chân

      14286 N/m\(^2\)

Máy cày

6000 kg

60000 N

1,4 m\(^2\) 1 dây xích

21429 N/m\(^2\)

Bàn 4 chân

20 kg

200 N

16 cm\(^2\) 1 chân bàn

31250 N/m\(^2\)

Xe tăng

60 tấn

600000 N

1,5 m\(^2\) 1 dây xích

200000 N/m\(^2\)