Trang Chủ Lớp 8 Đề kiểm tra 15 phút lớp 8

Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 8 – Chương 6 15 phút: Thế nào là một  bữa ăn hợp lý, có chất lượng?

CHIA SẺ
Thế nào là một  bữa ăn hợp lý, có chất lượng?; Xác định khẩu phần ăn uống phải đảm bảo nguyên tắc gì? … trong Chia sẻ đề kiểm tra Sinh học lớp 8 – Chương 6 15 phút. Xem Đề và đáp án đầy đủ phía dưới đây

1..(3đ) Xác định khẩu phần ăn uống phải đảm bảo nguyên tắc gì?

2..(4đ) Chọn phương án trả lời đúng với hoặc đúng nhất:

1. Thế nào là một  bữa ăn hợp lý, có chất lượng?

A. Đảm bảo đủ thành phần dinh dưỡng, vitamin và muối khoáng

B. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ

C. Phối hợp, cân đối tỉ lệ các thành phần thức ăn

D. Cả A, B và C

2. Loại thực phẩm nào giàu chất đường bột?

A. Ngũ cốc               B. Rau tươi

C. Cá, thịt                D. Cả A và B

3. Loại thực phẩm nào giàu prôtêin?

A. Rau, quả tươi

C. Trứng, thịt

B. Gạo, ngô, khoai…

D. Cả A và B

4. Loại thực phẩm nào giàu lipit ?

A. Cá, thịt

C. Trứng, sữa

B. Dầu, mỡ

D. Cả B và C

5. 3..(3đ) Chú thích thay cho các số trong sơ đồ

A. Hệ bài tiết

C. Hệ tuần hoàn

B. Ôxi

D. Nước tiểu


1.. (3đ) Xác định khẩu phần ăn uống phải đảm bảo nguyên tắc: Đủ lượng, đủ chất và phù hợp với từng loại đối tượng.

Đủ lượng để đảm bảo sự bù đắp năng lượng đã tiêu hao, ở trẻ đang lớn phải đảm bảo cung cấp dinh dưỡng cho đồng hóa vượt dị hóa.

Đồng thời lại phải đảm bảo đủ chất nghĩa là phải đủ các loại chất prôtêin (đạm), lipit (mỡ), gluxit (chất đường bột) cùng các loại vitamin và muối khoáng cần thiết.

2..(4đ)

1

2

3

4

D

A

B

C

3..(3đ)

1

2

3

C

A

D