Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Giải bài tập ôn tập học kỳ 2 trang 207 SGK Sinh 8: Ôn tập – Tổng kết

CHIA SẺ

Tóm tắt lý thuyết và Giải bài tập ôn tập học kỳ 2 trang 207 SGK Sinh 8: Ôn tập – Tổng kết

Có thể có những cơ chế sinh lí nào để đảm bảo tính ổn định của môi trường trong cơ thể? Cơ thể có thể phản ứng lại những đổi thay của môi trường xung quanh bằng cách nào để đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển? Cho ví dụ minh họa. Cơ thể điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường trong mọi lúc, ở mọi nơi bằng cách nào? Cho ví dụ minh họa.

Hãy điền vào bảng 66-1 đến bảng 66-8 những sản phẩm của các cơ quan bài tiết tương ứng:

Đáp án và hướng dẫn giải :

Bảng 6-1. Các cơ quan bài tiết

Các cơ quan bài tiết chính Sản phẩm bài tiết
Phổi CO2, hơi nước
Da Mồ hôi
Thận Nước tiểu (Cặn bạ và các chất dư thừa)

Bảng 66-2. Quá trình tạo thành nước tiểu của thận

Các giai đoạn chủ yếu trong quá trình tạo thành nước tiểu Bộ phận thực hiện Kết quả Thành các chất
Lọc Cầu thận Nước tiểu đầu Nước tiểu đầu loãng: ít cặn bã, chất độc
Có nhiều chất dinh dưỡng
Hấp thụ lại Ống thận Nước tiểu chính thức Nước tiểu đậm đặc các chất tan:
Nhiều cặn bạ và chất độc
Hầu như không còn chất dinh dưỡng

Bảng 66-3. Cấu tạo và chức năng của da

Bảng 66-4. Cấu tạo và chức năng của các bộ phận thần kinh

Bảng 66-5. Hệ thần kinh sinh dưỡng

Bảng 66-6. Các cơ quan phân tích quan trọng

Bảng 66-7. Chức năng của các thành phần cấu tạo mắt và tai

Bảng 66-8. Tuyến nội tiết