Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8

Giải bài 39,40 ,41,42 trang 88,89 Toán 8 tập 1: Luyện tập đối xứng trục

Đối xứng trục phần bài luyện tập: Giải bài 39,40,41 trang 88; bài 42 SGK trang 89 Toán 8 tập 1. 

Bài 39.

a) Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng d (h.60). Gọi C là điểm đối xứng với A qua d. Gọi D là giao điểm của đườngthẳng d và đoạn thẳng BC. Gọi E là điểm bất kì của đườngthẳng d (E khác D).

Chứng minh rằng AD + DB < AE + EB.

b) Bạn Tú đang ở vị trí A, cần đến bờ sông d lấy nước rồi đi đến vị trí B (h.60). Con đường ngắn nhất mà bạn Tú nên di là con đường nào ?

a) Ta có AD = CD

nên AD + DB = CD  + DB = CB      (1)

và AE = CE

nên AE + EB = CE + EB               (2)

mà CB < CE + EB                           (3)

Nên từ (1) (2) và (3), suy ra

AD + DB < AE + EB

Advertisements (Quảng cáo)

b) Theo câu a con đường ngắn nhất mà bạn Tú phải đi là con đường ADB.


Bài 40 trang 88. Trong các biển báo giao thông sau đấy, biển nào có trục đốixứng ?

a) Biển nguy hiểm: đường hẹp hai bên (h.61a)

b) Biển nguy hiểm: đường giao với đường sắt có rào chắn (h.61b)

c) Biển nguy hiểm: đường ưu tiên gặp đường không ưu tiên bên phải (h.61c)

d) Biển nguy hiểm khác (h.61d)

Các biển báo ở hình a, b, d có trục đốixứng. Biển báo c không có trục đối-xứng.

Advertisements (Quảng cáo)


Bài 41 trang 88. Các câu sau đúng hay sai ?

a) Nếu ba điểm thẳng hàng thì ba điểm đốixứng với chúng qua một trục cũng thẳng hàng.

b) Hai tam giác đốixứng với nhau qua một trục thì có chu vi bằng nhau.

c) Một đường tròn có vô số trục đốixứng.

d) Một đoạn thẳng chỉ có một trục đốixứng.

a) đúng

b) đúng

c) đúng

d) sai

Giải thích: Đoạn thẳng AB trên hình bên có hai trục đối-xứng đó là đườngthẳng AB và đường trung trực của đoạn AB.


Bài 42 Toán 8 tập 1. Đố.

a) Hãy tập cắt chứ D (h. 62a) bằng cách gấp đôi tờ giấy.  Kể tên một vài chữ cái khác (kiểu chứ in hoa) có trục đối-xứng.

b) Vì sao ta có thể gấp tờ giấy làm tư để cắt chứ H (h. 62b) ?

a) Cắt được chứ D với nét gấp là trục đối xứng ngang của chữ D,

Các chứ cái có trục đốii-xứng:

– Chỉ có một trục đối-xứng dọc: A, M, T, U, V, Y

– Chỉ có một trục đối-xứng ngang: B, C, D, Đ, E, K

– Có hai trục đốii-xứng dọc và ngang: H, I, O, X

b) Có thế gấp tờ giấy làm tư để cắt chữ H vì chữ H có hai trục đối xứng vuông góc.

Advertisements (Quảng cáo)