Trang Chủ Lớp 8 Bài tập SGK lớp 8 Tiết 8 Cấu tạo và tính chất của xương (Bài 1,2,3 trang...

Tiết 8 Cấu tạo và tính chất của xương (Bài 1,2,3 trang 31 SGK Sinh học 8)

CHIA SẺ

Bài 1: Xác định các chức năng tương ứng với các phần của xương ở bảng sau bằng cách ghép chữ (a; b, c…) với số (1, 2, 3,…) sao cho phù hợp.

Bảng 8-2. Cấu tạo và chức năng các bộ phận của xương dài

Các phần của xương Trả lời: Chức năng của các bộ xương dài Chức năng
1. Sụn đầu xương a) Sinh hồng cầu, chứa mỡ ở người già
2. Sụn tăng trưởng b) Giảm ma sát trong khớp
3. Mô xương xốp c) Xương lớn lên về bề ngang
4. Mô xương cứng d)Phân tán lực, tạo ô chứa tủy
5. Tủy xương e) Chịu lực
g) Xương dài ra

Đáp án: 1- b ; 2. g ; 3. d ; 4. e ; 5 a.


Bài 2: Thành phần hoá học của xương có ý nghĩa gì đối với chức năng của xương ?

Xương được cấu tạo bằng chất hữu cơ và chất vô cơ. Chất hữu cơ bảo đảm tính đàn hồi của xương, chất vô cơ (canxi và phôtpho) bảo đảm độ cứng rắn của xương.


Bài 3: Hãy giải thích vì sao xương động vật được hầm (đun sôi lâu) thì bở.

Khi hầm xương bò, lợn… chất cốt giao bị phân hủy. Vì vậy,
nước hầm xương thường sánh và ngọt, phần xương còn lại là chất vô cơ (không còn cốt giao) nên bở.

CHIA SẺ