Trang chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Kiểm tra kì 1 lớp 7 môn Toán huyện Hóc Môn HCM...

Kiểm tra kì 1 lớp 7 môn Toán huyện Hóc Môn HCM 2018 Tính giá trị của x

Chia sẻ

Đề thi học kì 1 năm học 2018 – 2019 lớp 7 môn Toán của phòng giáo dục Hóc Môn, TPHCM: Hỏi bạn Mai đã mua đủ đường để dùng chưa?

ỦY BAN NHÂN DÂN               KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019

HUYỆN HÓC MÔN                  MÔN: TOÁN KHỐI LỚP 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    Thời gian: 90 phút

1. (2,5đ). Thực hiện phép tính:

a). 1/3 + -4/5 – 8/15

b) ½ – (2/3)9 : (2/3)7 + 5/6

c) √(49/81) – |-7/3| : 3 + 4/9

2. (1,5đ). Tìm x biết:

a. x – 2/5 = 3/2          b. |x| + ½ = 5/8

3. (1đ). Tìm hai số a và b biết:

a/3 = b/5 và a – b = 22

Quảng cáo

Quảng cáo

4. (1đ). Cho hàm số: y = f(x) = 2x – 3

a. Tính f(1/2)

b. Hãy tính giá trị của x khi biết y = – 5

5. (1đ)

Cho ∆ABC như hình 1, biết góc B = 630. Hãy tính giá trị của x.

6. (1đ) Mùa hè năm nay, My với mẹ của mình cùng nhau làm rượu mận từ trái mận chín và đường. Theo công thức thì cứ 3,75 kg mận thì cần 1,25 kg đường. Mẹ bạn My đi chợ mua 6kg mận nhưng lại quên mua đường, vì thế mẹ bảo Mai đi mua. Mai đã mua 1,5kg đường. Hỏi bạn Mai đã mua đủ đường để dùng chưa?

7. (2đ). Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC). Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho BA = BM. Gọi E là trung điểm AM.

a.Chứng minh: ∆ABE = ∆MBE.

b. Gọi K là giao điểm BE và AC. Chứng minh: KM ⊥ BC,

c. Qua M vẽ đường thẳng song song với AC cắt BK tại F. Trên đoạn thẳng KC lấy điểm Q sao cho KQ = MF. Chứng minh: góc ABK = QMC