Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7

Đề thi kiểm tra học kì 1 toán lớp 7 năm học 2014-2015

CHIA SẺ

Tham khảo Đề thi kiểm tra học kì 1 Toán lớp 7 năm học 2014-2015 của Phòng GD&ĐT Bình Giang. (CÓ đáp án chi tiết)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: TOÁN – LỚP 7

Thời gian làm bài: 90 phút

(Đề bài gồm 01 trang)

1 (2 điểm). Tính:

a) 82

b)cau1_tinh

c) (3,5)2.(-2)2

d) (-5)3 : (2,5)3

2 (3 điểm).

Tìm x biết:

cau2Tìm x, y biết:

cau2_1

3 (1 điểm).

Số học sinh lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 15, 16, 17. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết lớp 7B nhiều hơn lớp 7A là 2 học sinh.

4 (3 điểm).

Cho góc nhọn xOy, trên tia Ox lấy điểm A, trên tia Oy lấy điểm B sao cho OA = O
B.Vẽ tia Oz là tia phân giác của góc xOy, trên tia Oz lấy điểm C (OC > OA).

Chứng minh rằng: ΔAOC = ΔBOC

Gọi I là giao điểm của AB và O
C.Chứng minh rằng:

a) I là trung điểm của đoạn thẳng AB.

b) OC vuông góc với AB.

5 (1 điểm).

1. Cho z tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k và y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ h. Chứng tỏ rằng z tỉ lệ thuận với x và tìm hệ số tỉ lệ.

cau5_2


HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI

KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015

MÔN: TOÁN – LỚP 7

 (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang)

dapan_hocki1_trang1

dap-an-cau-4-5Chú ý: – Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.

Đề thi và đáp án của PHÒNG GD&ĐT BÌNH GIANG