Trang Chủ Lớp 7 Đề thi học kì 1 lớp 7 Thi kì 1 toán lớp 7 trường THCS Hoa Lư năm 2015...

Thi kì 1 toán lớp 7 trường THCS Hoa Lư năm 2015 có đáp án

CHIA SẺ

[Đề toán 7] Đề thi và đáp án đề thi học kì 1 lớp 7 Toán  trường THCS Hoa Lư. Đề gồm 5 câu, Thời gian làm bài 90 phút.

Trường THCS Hoa Lư

Đề Thi Học Kì 1 năm 2015 – 2016

Môn: Toán lớp 7

Thời gian làm bài 90 phút

Câu 1: (2,0 điểm )

a) Phát biểu định lí tổng ba góc của một tam giác .

b) Áp dụng: Tìm số đo x trong hình vẽ

Câu 2: (2,0 điểm )

Thực hiện phép tính sau:

a) 2/3 +  4/5           b)   -5/6 x 18/25

c) 2,9 +  3,7 +  (- 4,2) + (-2,9) + 4,2

d) 2/5 + 1/5 x (-3/4)

Quảng cáo

Quảng cáo

Câu 3: (2,0 điểm )

2015-12-11_211738

Câu 4: (2,0 điểm )

1) cho x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x 3 -1 1 2 -2
y 4

2) Cho hàm số  y = f(x) = 3x

a)  vẽ đồ thị hàm số y = 3x

b) Trong hai điểm A( -1;- 3) ; B(-1/3; 1) những điểm nào thuộc đồ thị hàm số:  y = f(x) =  3x

Câu 5: (2,0 điểm )

Cho tam giác ABC, M là trung điểm của B
C.Trên tia đối của tia MA lấy điểm E  sao cho ME = MA.

a) Chứng minh: Δ ABM = Δ ECM

b) Chứng minh: AB //CE


Đáp án và thang điểm đề thi học kì 1 Toán lớp 7 của trường THCS Hoa Lư năm 2015

2015-12-11_213756
Đáp án câu 1 đề thi Toán học kì 1
2015-12-11_214202
Đáp án câu 2 đề thi học kì 1 lớp 7
2015-12-11_214428
Đáp án câu 3 thi kì 1 Toán 7
2015-12-11_214734
Đáp án câu 4 đề thi kì 1 Toán lớp 7
2015-12-11_214901
Đáp án câu 5 đề thi kì 1 Toán lớp 7

Quảng cáo

CHIA SẺ